Glasbrukstäppan ”blir sämre och sämre”

Glasbrukstäppan på östra Södermalm slyar igen tycker boende.
Insändare vill ha bättre belysning på toppen av Glasbrukstäppan.
För mycket sly har gjort att Glasbrukstäppan på östra Söder vuxit igen, det anser en Södermalmsbo som också ger konkreta förslag på förbättring.

Glasbrukstäppan måste ses över– det anser en Södermalmsbo som lämnat in förslag på förbättringar till Södermalms stadsdelsförvaltning.

Enligt insändaren har parken fallerat under de 41 år som hen bott i området. Söderbon anser att växtligheten inte blivit omhändertagen och att sly vuxit till sig rejält på toppen av parken. Hen vill även att belysning placeras på toppen av parken. Resultat av mycket sly, och dålig belysning, har enligt insändaren skapat ett bra gömställe för personer som har saker att gömma.

I ett svar från stadsmiljöchefen Kenneth Kempendahl bekräftar han insändarens syn på parkens behov– sly behöver avlägsnas från parken. Kempendahl meddelar även att de ska se över trädet som ligger över taket på Sandbackgatan. När det gäller bättre belysning så är det ett ärende för trafikkontoret som ansvarar för parkbelysningen, dit önskemålet även är skickat.

Förslagen är:

  • Sätt upp belysning på toppen av parken
  • Ta bort sly
  • Ansa trädet som ligger över taket på Sandbacksgatan 7, även jasminen vid gaveln till samma fastighet