Glaskross och klotter ökar igen

Nästan alla elskåp och lyktstolpar som Rong Luo passerar den sista biten hem är nersprejade.
Nästan alla elskåp och lyktstolpar som Rong Luo passerar den sista biten hem är nersprejade.
Det klottras och sabbas allt mer i Tyresö. Efter ett par år med jämförelsevis lite skadegörelse skjuter nu åter kommunens utgifter för sanering och ny fönsterrutor i höjden.

I stort sett alla elskåp och lyktstolpar som Rong Luo som bor på Granängsvägen passerar sista biten hem är fullsprejade.

– Det har sett ut så där länge, men de borde ta bort det. Det ser inte snyggt ut. Kanske skulle man kunna ha någon form av information om saker som händer på skåpen i stället, säger hon.

Både antalet polisanmälningar och kommunens kostnader för att tvätta bort klotter och åtgärda annan skadegörelse ökade förra året. Malin Jonsson, samordnare för brotts- och drogförebyggande arbete på Tyresö kommun, menar att det är en olycklig trend: Klotter och skadegörelse kan nämligen öka känslan av otrygghet, vilket kan leda till att människor väljer att stanna hemma, vilket i sin tur ytterligare spär på otryggheten då gatorna ekar tomma.

Kommunens policy är att klotter och annan skadegörelse ska åtgärdas inom 48 timmar – om det inte rör sig om stötande klotter för då ska det helst bort ännu snabbare. Under parollen ”Ett handslag för Tyresö”, startade man förra året även ett samarbete med andra aktörer för att även de ska åtgärda skadegörelse snabbt.

– Nu ska vi ta ett omtag på det här samarbetet och har därför bjudit in till möte nästa vecka. Det gäller att alla, SL, Vattenfall, Svensk infrastruktur, ja alla hjälper till, säger Malin Jonsson.

Enligt Jan Nilsson, fastighetschef på Tyresö kommun, bestod ökningen av skadegörelse på kommunen fastigheter 2015 mest av glaskross.

Mest utsatta var Krusboda skola, Njupkärrs skola, Nyboda skola, Stimmet, Dalskolan och förskolan Dalstugan.

Fakta

Kostnader för skadegörelse

2009 2 347 000 kronor

2010 1 325 000 kronor

2011 966 000 kronor

2012 1 012 000 kronor

2013 1 554 000 kronor

2014 912 000 kronor

2015 1 936 000 kronor

Källa: Tyresö kommun