Glimmande höghus blir landmärke vid stationen

Det nya kontorshuset nära Solna station kommer att synas på långt håll.
Det nya kontorshuset nära Solna station kommer att synas på långt håll.
Skanska bygger ett nytt kontorshus på Gårds­vägen och bidrar med 65 miljoner till utbyggnaden av tunnelbanan.

Det nya huset blir ett landmärke med spektakulära formationer på taket.

Solna stad och Skanska har tecknat en principöverenskommelse gällande exploatering av två tomter intill Solna station. Den ger Skanska möjlighet att riva ett gammalt kontorshus och bygga ett helt nytt, samt i framtiden bygga ytterligare ett kontorshus utmed Gårdsvägen.

I dag ligger en kontorsbyggnad i tegel byggd på 1950-talet på platsen. Byggnaden användes tidigare som yrkesskola och gick då under namnet Frösundaskolan.

Enligt överenskommelsen tar Skanska på sig alla kostnader för rivning och exploatering samt ger ett bidrag på cirka 65 miljoner kronor till utbyggnaden av tunnelbanan. I gengäld får de bygga på den attraktiva markplätten.

– Det nya huset kommer att ligga ungefär där den nya tunnelbaneuppgången för Arenastaden kommer upp, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

De nya kontorshusen på Gårdsvägen är tänkta att knyta ihop Arenastaden med bostadshusen på Förvaltarvägen. Det nya kontorshuset blir därför högt för att samspela med storskaligheten i Arenastaden, men delar av fasaden planeras att bli i tegel, för att knyta an till sin föregångare Frösundaskolan men också byggnaderna runtomkring. Det nya huset flyttas närmre Gårdsvägen för en mer inbjudande entré till området.

”Här finns bra lägen för etablering av café, restauranger, och andra kommersiella verksamheter som vid fint väder även kan flytta ut på de soliga ytorna i söder”, skriver staden i planbeskrivningen.

Entréplanets fasader blir transparenta och uppe på taket planeras olika vistelserum, så kallade pods, som kan fyllas med aktiviteter.

– Det kan bli konferensrum eller lunchrum. Eftersom de ligger på taket blir de som lyktor som glimmar om kvällen. Hela huset blir ett landmärke som man känner igen på långt håll, såger Anna Galli, affärsutvecklingschef på Skanska fastigheter.

Med Skanskas bidrag65 miljoner kronor har staden nu fått in 468,5 miljoner kronor av de 600 miljoner kronor man behöver för att finansiera tunnelbanan, enligt Pehr Granfalk.