ANNONS

Var tredje kvinna känner sig otrygg utomhus

Illustrationsbild.
Många känner sig otrygga utomhus sent på kvällen.
Drygt var tredje kvinna i polisområdet Globen är rädd att vara ute sent på kvällen i området där de bor. Det visar en en ny undersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå).
ANNONS

Enligt en ny trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet (Brå) har oron för att råka ut för brott ökat i Stockholm. I polisområde Globen – som omfattar Skarpnäck, Årsta, Enskede och Älvsjö – ligger dock siffran på ungefär samma nivå som förra året. Av de tillfrågade uppger 27 procent att de känner sig mycket eller ganska otrygga när de befinner sig utomhus i sitt eget bostadsområde kvällstid. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med motsvarande undersökning i fjol.

Men skillnaderna är stora mellan män och kvinnors oro att utsättas för brott.

Kvinnor känner sig i högre utsträckning otrygga. I området säger 35 procent av kvinnorna att de känner sig mycket eller ganska otrygga när de befinner sig utomhus i sitt eget bostadsområde kvällstid. Samma siffra för männen är 18 procent.

Och oron får konsekvenser för vardagslivet. 10 procent uppger att de mycket eller ganska ofta avstår från aktiviteter som promenader eller restaurangbesök av rädsla för att råka ut för kriminalitet. 27 procent väljer mycket eller ganska ofta andra färdvägar av oro för brottslighet.

I området säger 7 procent att oron för brott har haft stor inverkan på deras livskvalitet. Motsvarande siffra på Södermalm och Norrmalm är 6 procent, och i Järva 16 procent.

–  Det är förödande att otryggheten fortsätter öka i våra stadsdelar och att allt fler stockholmare drabbas, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i en kommentar.

Hon framhåller att den nya grönblå majoriteten kommer att utöka antalet mobila ordningsvakter i staden från 20 till 100, och att man vill se flera övervakningskameror på brottsutsatta platser.

Brå-undersökningen är landsomfattande och genomfördes med pappers- eller webbenkäter i landets samtliga sju polisregioner. De tillfrågade var i åldern 16–84 år.

ANNONS