Glöm bussen – ta linbanan i stället

Här i Rankhusområdet planeras 3 000 nya bostäder – och en linbana. Men än är det bara en idé, vem som ska stå för kalaset är i dag oklart.
Här i Rankhusområdet planeras 3 000 nya bostäder – och en linbana. Men än är det bara en idé, vem som ska stå för kalaset är i dag oklart.
En linbana från Rankhus över E18 till Kungsängen. Det kan bli framtidens snabbanslutning till ­pendeltåget.

– En väldigt ­intressant idé, säger Yvonne Stein (FP).

Trött på att trängas på bussen ­eller skrapa rutor på bilen? Varför inte ta linbanan till pendeltågsstationen?

I skisserna för det planerade Rankhusområdet finns idéer om en egen linbana kallad Kungs­ägget.

– Vi fick uppgiften att komma med kreativa kommunikationslösningar. Vi diskuterade även båttrafik, men fastnade för en linbana, berättar Emma Jonsteg, vd för Utopia arkitekter.

Det planeras för 3 000 nya bostäder i Rankhus. HSB Bostad för diskussioner med kommunen. Och det var på uppdrag av HSB Bostad som Utopia arkitekter skissade på området.

– Vi vill stärka områdets profil som frilufts- och sportområde och då passar en linbana bra in. Dessutom skulle det vara ett bra landmärke för kommunen, säger Emma Jonsteg.

Linbanan skulle sträcka sig genom hela Rankhusområdet, från Kungsängen centrum till Fiskartorpet, tvärs över E18 med 13 stationer längs vägen. Den uppskattade restiden för hela sträckan är mellan 15 och 20 minuter.

– Det är en väldigt intressant och sympatisk kommunikationslösning. Vi är positiva till idén, jag har inte hört någon som sagt något annat. Men vi har inte diskuterat några detaljer, säger Yvonne Stein (FP), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Linbanan antas ge miljövinster, både när det gäller minimerad biltrafik och buller, menar Yvonne Stein:

– Det skulle underlätta för människor att ta sig mellan områdena, det är ju ganska stora höjdskillnader. Dessutom skulle det kunna vara väldigt fint visuellt.

Det handlar om en stor investering. Vem skulle stå för finansieringen?

– Det har vi inte alls diskuterat. Men det är ju exploatörens förslag. Det kan också hända att ett linbaneföretag skulle vilja investera i Upplands-Bro.

På HSB Bostad räknar man dock inte med att finansiera en linbana.

– Det är ett jättespännande förslag, sedan får vi se om det är genomförbart. Det är SL:s trafikområde och vi sysslar inte med kollektivtrafik. Om det går vidare kommer det att bli en fråga för SL, men vi kan ju vara med och bidra till lösningar, säger Kjell Hansson, projektchef på HSB Bostad.

Detaljplanearbetet för Rankhus är ännu inte påbörjat. Enligt Yvonne Stein väntar kommunen på att HSB Bostad ska komma med ett förslag som man kan ta ställning till.

Enligt Kjell Hansson diskuterar företaget med kommunen men är inte helt överens och behöver hitta en samsyn på vissa saker.

Det är en väldigt intressant och ­sympatisk kommunikationslösning.Yvonne Stein (FP), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet

Fakta

Här kan det också bli linbanor

På uppdrag av Sollentuna kommun har en trafikkonsult utrett möjligheterna att anlägga en linbana mellan Häggvik och Väsjön.

I Nacka vill Miljöpartiet bygga en linbana mellan Nacka och Brevik på Lidingö.

I Bromma har Folkpartiet ­föreslagit en linbana längs Ekerövägen och Lovövägen som kan ansluta till Nockebybanan eller tunnelbanan vid Bromma­plan.