Glömd lekplats förfaller

Helene Jonson på öppna förskolan Vallare i Helenelund ser fram emot att den fallfärdiga – och farliga – lekplatsen ska rustas upp i höst.
Helene Jonson på öppna förskolan Vallare i Helenelund ser fram emot att den fallfärdiga – och farliga – lekplatsen ska rustas upp i höst.
Spikar, skruvar och sprucket trä. Lekplatsen i Helenelund har varit en farlig plats för barn i fyra års tid.

I höst ska Sollentuna kommun renovera den.

Den kommunala lekplatsen på Vallarestigen i Helenelund är inte bara en estetisk skamfläck. Den är också farlig för lekande barn.

På trappan upp till träbåten där några av stegbrädorna saknas sitter skruvarna kvar, rostiga, spetsiga och blottade för mjuka händer och fötter. Lekstugan saknar ett brädfoder i fönstret. Bitar av spräckt panel sticker ut som vassa flisor ur fasaden.

– Föräldrarna tycker att den här lekplatsen är lite småfarlig. Det är trist att det är så trasigt, men vi kan i alla fall gunga, säger Helene Jonson som jobbar på den öppna förskolan i huset närmast parken.

Hur länge har det sett ut så här?

– Jag har jobbat här i fyra år, det har sett ut så här hela den tiden.

I samma lokaler som den öppna förskolan håller till i finns huserar även flera dagmammor.

– De är ute ännu mer än vad vi är och de har lagat saker själva lite här och där, berättar Helene Jonson.

Efter flera påstötningar har personalen nu fått ett efterlängtat besked från Sollentuna kommun, som ansvarar för lekplatsen på Vallarestigen. I höst ska den rustas upp ordentligt.

– Alla är jätteglada för att den ska fixas till. Men man hade kunnat göra det tidigare, jag tror att den här parken har varit bortglömd, säger Helene Jonson.

Kjell Lauri, chef på trafik- och fastighetskontoret i Sollentuna kommun, berättar att kommunen tagit över lekparken på Vallarestigen från en bostadsrättsförening någon gång under 2013.

– Vi har inte haft kontroll över den förrän nu. Vi kommer att köpa in en hel del material och se till att den blir funktionell och säker. Precis hur utformningen blir vet jag inte än, säger Kjell Lauri.

Tidningen Hem och Hyra har kartlagt lekplatserna hos kommunala bostadsbolag i hela Stockholms län och sammanställt besiktningsprotokollen i en lista.

Anmärkningarna delas in i tre kategorier: A, B och C, där A motsvarar allvarliga brister, till exempel risk att fastna.

I Sollentuna kommun fick 12 av 55 lekplatser en A-anmärkning, men enligt Sollentunahem åtgärdas dessa omedelbart.

– Får man ett A kastar man sig över det direkt, berättar Marcus Malmros, förvaltare på Sollentunahem.

En gång om året besiktigas alla Sollentunahems lekplatser av en extern entreprenör. Utöver detta har man kontinuerlig tillsyn, berättar Marcus Malmros.

– Som fastighetsägare har vi ett stort ansvar, det är därför vi har de här rutinerna. För ett år sedan la vi extra krut på det här och gick igenom alla lekplatser och rustade upp där det behövdes.

Fakta

31 fel på Stupvägens lekplats

Tidningen Hem och Hyra sammanställde antalet anmärkningar på 55 lekplatser i Sollentuna kommun.

Följande åtta lekplatser fick så kallade A-fel. Siffran anger det totala antalet fel i alla kategorier (A+B+C).

De redovisade felen är i de flesta fall redan åtgärdade.

Källa: Hem och hyra