Glömda kvarter ska fyllas med liv

En körsbärsallé, mötesplatser, breda cykelstråk och uteserveringar.

Nu ska södra sidan av centrum pimpas.

– Fantastiskt. Den här sidan har varit i skuggan länge, säger Catharina Dahl.

Signalfabriken, ihop med renoveringen av ”Bananhuset” på Vasagatan 9, kommer inom ett par år att förändra gatubilden i Sundbybergs centrum på södra sidan av järnvägen. I takt med att butiker och klädkedjor flyttar in i kvarteret får shoppingstråket Sturegatan en utmanare på andra sidan rälsen.

Nu har även upprustningen av gatorna påbörjats. Vasagatan och cirka 250 meter av Esplanaden är först ut när södra centrum ska bli mer attraktivt för stadens flanörer.

– Det absoluta syftet är att det ska bli en värdig motsvarighet. Sidorna kommer att ha olika karaktär men båda ska ha ett bra utbud, säger Kerstin Fogelberg, teknisk chef på kommunen.

På Vasagatan breddas gång- och cykelbanan samtidigt som hastigheten för bilar sänks till gångfart. Asfalten rivs upp och ersätts med slipad gatsten för ett jämnt underlag för cyklister. Sittbänkar kantar gatan och i korsningen mot Landsvägen planteras perenner för att skapa känslan av ett ”minitorg”.

På Esplanaden, mellan järnvägsspåret och Löfströms allé, ska 40 körsbärsträd planteras 2013.

– Esplanaden har en del träd men de är illa åtgångna och är svåra att beskära. Nu får hela gatan på södra sidan av järnvägen träd på båda sidor som en allé, berättar Kerstin Fogelberg.

Efterlängtat, tycker Sundbybergsbon Catharina Dahl som drivit företag på Landsvägen i 20 år.

– Den här sidan har varit i skuggan länge. Det finns ju Grand Garbo, restauranger och specialbutiker men annars är det ganska dött. Folk åker någon annanstans för att shoppa. Jag tror att det här är räddningen för Sumpan.

Upprustningen av Vasagatan och Esplanaden kostar nästan 20 miljoner kronor och blir klar i september 2013 – väl tajmat med invigningen av Signalfabriken. Det som i dag är en bullrig byggarbetsplats blir i framtiden viktig för Sundbyberg, tror Catharina Dahl.

– Signalfabriken blir toppen. Stan lever upp med nya butiker och kommersen kommer att blomstra. Bara de inte bygger sönder stället, man vill ju behålla småstadskänslan, säger hon.

Vasagatan är i dag avstängd för biltrafik. Under stora delar av bygget blir även framkomligheten på Esplanaden begränsad.

– Det blir besvärligt bitvis. Vi hoppas på förståelse för det, säger Kerstin Fogelberg.

För det i dag ganska öde Sundbybergs torg väntar också förändringar i form av grönska och uteserveringar. Tanken är att nya Vasagatan och Esplanaden ska sätta stilen både för torget och för andra offentliga ytor på södra sidan.

Kristina Olsson, som jobbar i Sundbyberg, ger tummen upp.

– Med ”centrum” tänker man ju på andra sidan i dag, det mesta finns ju där. Här är det jättefult just nu men det är en väldigt bra idé att skapa lite liv här.

Den som längtar efter ett Esplanaden i körsbärsblom får dock vänta. Träden beräknas blomma först våren 2014.

Företagaren Catharina Dahl ser fram emot att få arbeta i livligare kvarter.

Vasagatan, med Bananhuset till vänster i bild, när upprustningen är klar.