”Glömde bort” utsatt barn

Huddinge En 15-åring i Huddinge skadade sig själv och uttryckte självmordstankar för att hen inte ville bo hos sin vårdnadshavare. En släkting ville hysa in 15-åringen, men det sa vårdnadshavaren nej till. Kommunen erbjöd jourhem, men det ville inte 15-åringen. Denne flyttade till släktingen i alla fall och ärendet tycks då ha glömts bort i tre månader.

Det skriver Inspektionen för vård och omsorg i ett beslut där man riktar kritik mot kommunen för att inte ha tagit ansvar för barnet. Man uppmanar nu socialnämnden att ta fram rutiner när det gäller barns skyddsbehov.

15-åringen bor nu i jourhem.