Glömska kan stå kommunen dyrt

Värmdö kommun glömde att skicka in en handling till Boverket, som sponsrat ett vindkraftsprojekt. Nu kan kommunen komma att krävas på bidragssumman om 144 000 kronor.

I december blev kommunen krävd på bidragssumman som användes för att ta fram en rapport över förutsättningarna för vindkraft i kommunen. Boverket har nu beslutat att ompröva ärendet på kommunens begäran.

Men det kan bli så att verket kommer fram till att kommunen ändå är betalningsskyldig.

– Det vore jättepinsamt, säger Patrik Stenberg, översiktsplanerare på samhällsbyggnadskontoret.

Det var i februari 2008 som Boverket beviljade stödet på drygt 190 000 kronor, vilket motsvarade 70 procent av den totala kostnaden av insatsen. Kommunen ansökte om en delutbetalning i maj 2008 och fick då ut 144 375 kronor.

I november 2009 var arbetet slutfört och kommunen skickade in en slutredovisning till Boverket. Men verket ville se en handling som klubbats i kommunfullmäktige. Detta eftersom rapporten skulle fungera som en bilaga till kommunens översiktsplan som alltid antas i kommuntoppen. Planen styr användningen av mark och vatten.

Arbetet med att forma majoritetskoalitionen efter valet 2010 fördröjde arbetet ytterligare. När översiktsplanen väl blev antagen glömde kommunen att skicka in den antagna översiktsplanen, inklusive bilagan.

Nu väntar kommunen på slutgiltigt besked från Boverket.

Fakta

Detta har hänt

Kommunen ansökte i november 2007 om stöd till vindkraftsplanering.Kommunen erhöll en delutbetalning av stödet om drygt 144 000 kronor.

Slutdatumet för insatsen var den 31 mars 2011. Då skulle kommunen senast ha dokumenterat projektet för Boverket.

Den 12 december beslutade Boverket att kräva tillbaka pengarna, då begärda handlingar inte inkommit.

Nu omprövas beslutet på kommunens begäran.

Källa: Boverket