Glömstabor överklagar detaljplan

Glömsta Ett par från Huddinge överklagade en detaljplan i Glömsta till länsstyrelsen, de menade bland annat att detaljplanen inte tog tillräcklig hänsyn till miljön i sin utformning.

Länsstyrelsen bedömde dock att detaljplanen skulle vara kvar och att det i parets motivering inte fanns tillräckliga skäl för att upphäva den.

Nu har paret överklagat till mark- och miljödomstolen.