Glömstaskolan växer med 360 elever

Glömstaskolan växer med 360 platser
Glömstakolan byggs ut med en ny byggnad för årskurs F-3.
Glömstakolan byggs ut med en ny byggnad för årskurs F-3.

Glömstaskolan utökas med en ny byggnad för årskurs F-3 som ska rymma ytterligare 360 nya elever.

– Glömsta är ett område som växer och förtätas, så för att kunna tillgodose behovet av skolplatser och ha lite höjd från början krävs den här utbyggnaden, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Ska stå klar 2020

I dag finns 720 elever på Glömstaskolan fördelat på årskurs F-6. Efter hand kommer skolan att byggas på med klasser upp till årskurs 9.

Huge har fått uppdraget att bygga ut skolan, och om allt löper enligt plan ska den stå klart lagom till höstterminen 2020.


Fler Huddingenyheter: