Gnistrande metallfasad byggs i Hagastaden

200000 bilar kommer att passera fasadkonstverket varje dag.
200000 bilar kommer att passera fasadkonstverket varje dag.
Här ovanpå ska byggnaden stå.
Här ovanpå ska byggnaden stå.
Den nya byggnaden Life City byggs rakt ovanpå Norra Länkens tunnelmynning. Fasaden blir spektakulär och ska gnistra i takt med att ljuset förflyttar sig.

Nästa sommar 2018 är det byggstart för byggnaden Life City, mitt i Hagastadens Life Science-kluster. Det är fastighetsbolaget Atrium Ljungberg som planerar för ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning.

Ovanpå Norra Länkens tunnelmynning ska byggnaden ligga. Eftersom över 200000 bilar passerar här dagligen har man tänkt till lite extra kring fasaden, då den hamnar i blickfånget.

– Gestaltningen bygger på en idé om en gnistrande metallfasad som byter karaktär med ljusets spel över dygnet, säger Martin Lundin, ansvarig arkitekt på Scheiwiller Svensson.

Glasbyggnaden Life City sedd från Solnavägen, med ett av Norra tornen till vänster. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Fakta

Life City

Life City är ett glashus som sveps med ett metallraster, vilket ger ett solskydd till inomhusmiljön samtidigt som det ger byggnadens exteriör en unik, föränderlig karaktär.

Varje fasad får sin specifika uppsättning av perforerade metallkassetter för att svara mot varje väderstrecks specifika solinstrålning.

Källa: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor