God man anmäler Hersby gymnasium

Sven Lidbeck är god man till en ensamkommande 15-årig flykting från Somalia. Han anser att Hersby gymnasium har försummat 15-åringen eftersom skolan inte har någon lärare som kan somaliska. I veckan anmälde han rektorn till Skolinspektionen.
Sven Lidbeck är god man till en ensamkommande 15-årig flykting från Somalia. Han anser att Hersby gymnasium har försummat 15-åringen eftersom skolan inte har någon lärare som kan somaliska. I veckan anmälde han rektorn till Skolinspektionen.
Sven Lidbeck är god man till en pojke som kommit som flykting från Somalia. Eftersom Hersby gymnasium inte har anställt någon tolk eller lärare som kan somaliska har Sven Lidbeck nu anmält ansvarig rektor till Skolinspektionen.

Sven Lidbeck hajade till när han nyligen läste en artikel i Lidingö tidning. Det han reagerade på var att en rektor på Hersby gymnasium, som har ansvar för cirka 100 ensamkommande barn, berättade att allt fungerade bra. Det enda som var ett problem var att alla inte kunde någon engelska, så det var svårt att kommunicera med dessa barn.

Sven Lidbeck, som är god man till en 15-åring från Somalia, håller inte alls med om att det har fungerat bra. Han menar att Hersby gymnasium inte har följt svensk lagstiftning avseende dessa barn som inte kan någon engelska, då de inte har anställt någon modersmålslärare eller tolk som kan hjälpa dem.

– Det är bedrövligt. Min kille och många andra av dessa barn som aldrig har gått i skolan tidigare kan ingen engelska och har därför inte kunnat prata med varken lärare eller någon annan på skolan. Enligt skollagen ska skolan, med rektorn ansvarig, se till att eleverna och lärarna förstår varandra, säger han.

Sven Lidbeck blev god man för 15-åringen för fyra månader sedan samtidigt som pojken började på Hersby gymnasium. Sven märkte dock redan efter en kortare tid att det inte stod rätt till.

– Jag tyckte att han lärde sig svenska språket både dåligt och långsamt. Han gick visserligen till skolan varje morgon, men berättade för mig, att då han och hans kompisar inte förstod något, hade de dragit ut på stan utan att någon reagerat. De har då ingen chans att komma in i det svenska samhället. Så får det inte vara, säger Sven Lidbeck.

Han påpekade problemet för den ansvarige rektorn på Hersby gymnasium men fick inget gehör. I början av veckan anmälde därför Sven Lidbeck rektorn till Skolinspektionen ”för oskicklighet och försummelse i sin yrkesutövning”.

– Alla lärarna gör så gott de kan och uppskattas också av barnen, det är inte deras fel. Men det måste finnas någon som kan svara på barnens frågor och hjälpa både dem och lärarna i skolarbetet, säger Sven Lidbeck.

Maria Wersäll, är områdeschef och verksamhetsansvarig för Hersby gymnasium:

– Självklart är det tråkigt med en anmälan till Skolinspektionen. Antalet nyanlända elever har ökat kraftigt till Lidingö och stor kraft läggs ner på att anpassa organisation och undervisning så att det tillgodoser elevernas behov.

Varför har gymnasieskolan inte anställt någon och/eller köpt tjänster från tolkar?

– På grund av den ansträngda situationen och höga belastningen har prioritet varit att rekrytera lärare i svenska som andra språk. Kontinuerlig rekrytering sker vad gäller studiehandledare i de olika språk eleverna har. Att använda tolk i undervisningen har inte varit aktuellt. Jag vill dock påtala att även tolkservice är hårt belastad med tanke på alla nyanlända, säger Maria Wersäll.

Det pågår för närvarande en rekrytering av studiehandledare i somaliska till Hersby gymnasium.