God man tog ut 46 000 för mycket

En god man arvoderade sig själv med 46 000 kronor mer än vad överförmyndarnämnden i Värmdö kommun hade bestämt.

Pengarna tog han från personen han skulle hjälpa.

2010 och 2011 tog en god man ut 35 000 respektive 20 000 kronor som arvode från sin huvudmans konto, trots att överförmyndarnämnden beslutade att han bara skulle få 9 000 kronor.

Dessutom tog han ut nästan 1 500 kronor från huvudmannens konto och hävdade att det var en gåva. Men enligt ett läkarintyg förstår inte huvudmannen vad saken gäller.

Det framgår av en inspektion som länsstyrelsen gjort av överförmyndarnämnden för Vaxholm och Värmdö tidigare i år.

– Det råder gåvoförbud. Där har gode mannen gjort fel, säger Clarence Örhammar, ordförande i överförmyndarnämnden i Värmdö kommun.

I sin rapport är länsstyrelsen kritisk mot att det inte framgår om överförmyndarnämnden kontrollerat vad som hänt med de 46 000 kronorna eller om man följt upp kraven på återbetalning av beloppet.

Länsstyrelsen skriver också att det är ”olämpligt” att gode mannen tar emot gåvor från huvudmannen när denne inte förstår vad saken gäller.

– Det är självklart att det ska vidtas rättelse i det som kan rättas till, säger Clarence Örhammar.

Totalt vakar överförmyndarnämnden för Vaxholm och Värmdö över cirka 400-500 personer som av olika skäl bland annat får hjälp att sköta sin privatekonomi.

En majoritet har god man, men det finns även fall med förmyndarskap och förvaltarskap. Den senare formen ersatte så kallad omyndigförklaring i slutet av 1980-talet.

Bland övriga brister som länsstyrelsen fann hos överförmyndarnämnden i Värmdö var att ställföreträdare tagit ut ersättning för resor av huvudmannen, utan beslut från överförmyndarnämnden.

I ett fall rådde oklarheter kring en försäljning av en bostadsrätt som en huvudman fått ärva.

Det råder gåvoförbud. Där har gode mannen gjort fel.Clarence Örhammar, överförmyndarnämnden