Gode män får nytt arvode

Gode män i Nacka ska från 1 januari 2016 få ett fast arvode istället för timersättning.

Det beslutade överförmyndarnämnden i tisdags.

Orsaken till den förändrade arvoderingen är det stora antalet ensamkommande flyktingbarn.

I dag är arvodet till gode män 200 kronor per timme plus 35 kronor per timme för restid, samt kostnadsersättning som är två procent av prisbasbeloppet 44 500 kronor.

Att granska dessa arvodesräkningar är mycket tidskrävande, enligt överförmyndarenheten. Därför behövs en effektivisering av processen för arvodering, skriver enheten.

Enheten har kontrollerat vilka arvodesnivåer andra kommuner i regionen ligger på. Och i tisdags klubbade Nackapolitikerna att gode män från 1 januari ska få ett fast arvode på 2 670 kronor per månad, eller sex procent av prisbasbeloppet, plus en kostnadsersättning på 100 kronor per månad.

Kostnaden totalt för gode män bedöms inte påverkas av det nya sättet att arvodera.

I december 2015 fanns 150 ensamkommande barn i Nacka. Prognosen är att antalet ensamkommande flyktingbarn kommer att fördubblas under 2016.

I Nacka finns drygt 250 gode män.