Godkänd ekonomi i Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista Stadsrevisionen skriver i sin årsrapport för Rinkeby-Kista stadsdel att det ekonomiska resultatet är tillfredsställande och att kontrollen av verksamheten är tillräcklig.

Men stadsrevisionen skriver också att granskningar under 2011 har visat att stadsdelen har brister i bland annat registreringen av barn- och ungdomsärenden.

Nämnden bör också stärka den interna kontrollen i sin hantering av persontransporter, enligt revisorerna.