Godkända – men kalla bad

Norra Djurgården Östermalms två officiella badplatser Brunnsviksbadet och Ekhagens strandbad har båda godkänd kvalitet på vattnet enligt de senaste mätningarna från Havs- och vattenmyndigheterna. ”Tjänligt” är omdömet båda strändernas vatten får.

Däremot är det kallt vid Östermalms och resten av innerstans stränder. 18 grader i Brunnsviken och 16 grader vid Ekhagen mättes i slutet av juli.