Godkänt arbete för våldsutsatta

VALLENTUNA Vallentuna kommun är bra på att följa upp insatser till våldsutsatta kvinnor och barn. Detta enligt nya jämförelser mellan kommuner som Socialstyrelsen gjort. Enligt jämförelserna har kommunen bland annat gjort en inventering av antalet våldsutsatta kvinnor förra året. Något som bara 53 procent av kommunerna i Stockholms län gjort. Dessutom följdes insatser för våldsutsatta barn och kvinnor upp. Något som gjordes i drygt hälften av Stockholmskommunerna och i cirka en tredjedel av kommunerna i riket.

– Det är glädjande. Men vi kan inte uttala oss om kvalitén i insatserna eftersom kommunerna själva svarat på frågorna, säger Åsa Frostfeldt, Socialstyrelsen.