ANNONS

Gokartbanans framtid kan vara räddad – nytt avtal på plats

Järfälla MK, gokartbanan
I många år har Järfälla MK och dess medlemmar oroat sig över gokartbanans framtid.
Efter åratal av ovisshet kan nu framtiden för Stäkets gokartbana vara säkrad. Ett nytt avtal, där många kommuner i norrort åtar sig att dela på finansieringen, ligger på bordet. Men frågan om grönområdet Järvakilen är fortsatt olöst och kan komma att sätta käppar i hjulet.
ANNONS

I december 2017 såg läget som allra mörkast ut för motorklubben Järfälla MK och gokartbanan i Stäket. Då hade det gått två år sedan klubbens arrendeavtal plötsligt sades upp av markägaren, Sollentuna Häradsallmänning, och politiska motsättningar förhindrade att ett nytt avtal kom på plats.

Klockan klämtade och till slut var det bara dagar kvar tills klubben skulle bli vräkt och hela banan rivas upp.

Sista striden för gokartbanan i Stäket

Persbrandt uttryckte stöd

Både motorklubbens medlemmar och kända profiler, så som Järfällasonen Mikael Persbrandt, kampanjade för gokartbanans framtid.

Och det verkade ge effekt. Plötsligt kunde klubben och häradsallmänningen enas i ett nytt arrendeavtal. Men faran var långt ifrån över. Det nya avtalet innebar att Järfälla MK fick både minskad markyta och kraftigt höjd avgift, och klubbens ekonomi har varit ansträngd sedan dess.

Persbrandt och motorstjärnor vädjar för banan

Klubben behöver hjälp med finansieringen för att överleva och under lång tid har man arbetat för att ta fram ett avtal där regionens kommuner förbinder sig att betala en årlig avgift, baserad på hur många av klubbens medlemmar som bor i respektive kommun.

ANNONS

Det är ett alldeles utmärkt avtal

Lennart Nilsson (KD), gruppledare i Järfälla

Ska samfinansieras av flera kommuner

Gokartbanan i Stäket är nämligen den enda i hela länet som uppfyller tävlingsstandard och borde därför vara en regional angelägenhet som fordrar regional samfinansiering, menar man. Ett liknande upplägg finns sedan tidigare bland annat för friidrottsarenan i Sollentuna.

Men att få totalt 28 kommuner – i huvudsak Stockholm stad, Sollentuna, Järfälla och Täby – att enas är inte det lättaste. För att ekonomin ska gå ihop måste tillräckligt många av kommunerna ställa upp.

Vi vet att det är många som varit oroliga för framtiden, med all rätt.

Christopher Johansson, ordförande i Järfälla MK

Kanske är det nu på väg att ske. Ett sådant avtal finns i alla fall på bordet och Sollentuna, Stockholm stad och Täby har givit tummen upp.

– Vi hade som krav att åtminstone åtta kommuner skulle vara med för att vi skulle skriva på. Och nu blev det åtta med Täby, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Täby.

– Jag tycker det är positivt att vi kan stödja ungdomar i Sollentuna som är intresserade av motorsport. Gokartbanan i Järfälla är en regional anläggning som betjänar flera kommuner, säger Magnus Ramstrand (KD), nämndordförande i Sollentuna.

”Ett utmärkt avtal”

Hans partikollega i Järfälla, Lennart Nilsson, har länge kämpat för gokartbanan.

– Jag är otroligt glad, det är ett alldeles utmärkt avtal som jag står bakom fullt ut, säger han.

– Järfälla ska ha ett brett utbud för barn och ungdomar att kunna utöva den idrott som passar dem. Det är den bästa medicinen ett samhälle kan ha mot att ungdomar hamnar i fel sammanhang, säger han.

Men än har Järfälla inte skrivit på. Den 24 september ska nämnden ta ställning till avtalet. Och utgången är oviss.

Centern i Järfälla kan sätta käppar i hjulet

En aspekt som hela tiden gjort frågan än mer komplicerad är kartingbanans placering. Den ligger nämligen i den så kallade Järvakilen, det grönområde som sträcker sig genom norrort för att säkra friluftslivet och den biologiska mångfalden i regionen.

Att ha en stor gokartbana mitt i kilen har ifrågasatts av bland andra Naturskyddsföreningen och Centerpartiet i Järfälla. Och avtalet som nu ligger på bordet är inte tillräckligt för att tillfredsställa Torsten Friberg (C), ordförande i ansvarig nämnd.

– Vi tycker den aspekten måste förtydligas. Det måste inte nödvändigtvis lösas inom det här avtalet, men vi vill se en markering för Järvakilen i någon form, säger han.

Naturskyddsföreningen: Gokartbanan måste bort

Vill se att hela avtalet görs om

Hans partikollega i Järfälla, Aphram Melki, är mindre diplomatisk. Enligt honom bör hela avtalet göras om, då det bara uppfyller den ena delen av det uppdrag som gavs till kommundirektören. I uppdraget står nämligen att man ska ”se över åtgärder för att säkra naturvärden i Järvakilen och skapa förutsättningar för Motorklubben att vara kvar.”

– I det här avtalet har man bara uppfyllt den ena delen av uppdraget. Järvakilen nämns över huvud taget inte. Vi vill se att det omarbetas, säger han.

Motorklubben andas ut

Även om kommunernas samfinansiering skulle stöta på hinder är mycket redan vunnet. Vid sidan om det avtalet har nämligen ett annat redan tecknats: Det mellan markägaren, alltså Häradsallmänningen, och Järfälla MK.

I och med det har motorklubben kraftigt reducerat arrendet, från 2,5 miljoner kronor om året till 1,5.

Det känns fantastiskt roligt att det gick att lösa. Vi vet att det är många som varit oroliga för framtiden, med all rätt. I början av året såg det mörkt ut med stora hyresskulder, men nu har klubben en ekonomisk kalkyl som går ihop och vi kan börja planera framtiden på ett annat sätt nu när vi är trygga ett par år framöver, säger Christopher Johansson, ordförande i Järfälla MK.