Ger svar på gökens märkliga beteende

Hans Sjögren har illustrerat en mängd olika variationer av gökägg.
Hans Sjögren har illustrerat en mängd olika variationer av gökägg.
Hans Sjögren.
Hans Sjögren.
Hans Sjögren har illustrerat en mängd olika variationer av gökägg.
Hans Sjögren har illustrerat en mängd olika variationer av gökägg.
Många vet säkert att göken lägger sina ägg i andra småfåglars bon. Men vad färre vet är hur gökhonan bär sig åt för att detta ska lyckas.
Svaret får man i utställningen "Göken – en maskeringens mästare".

Nationalparkernas hus i Tyresta visar just nu utställningen ”Göken – en maskeringens mästare”. I den skildrar naturvetenskapsillustratör Hans Sjögren med färg och form gökens egenartade häckningsbeteende.

– Göken är en fågel alla känner till, men man vet inte så mycket detaljer om dess leverne, säger Peder Curman på Tyresta nationalpark.

Vet allt om göken

Göken är en så kallad häckningsparasit som lägger sina ägg i andra småfåglars bo. För att detta ska lyckas måste gökhonans ägg vara närmast identiska med värdartens ägg. Hur det går till, vet Hans Sjögren det mesta om.

– En gökhona som växt upp i exempelvis Tyresta återvänder instinktivt dit efter att ha vistats i Afrika under vintern. När det blir dags för henne att lägga sitt första ägg i livet sitter hon och spanar på värdarterna hon inriktat sig på, exempelvis sädessärla.

– Gökhonan ser då när sädesärlan börjar bygga bo att det ligger ett eller två ägg där, för det måste ligga ett par ägg i boet för att hennes eget ägg inte ska bli upptäckt. När det är dags flyger gökhonan fram till boet, pickar upp ett ägg och sväljer det, snabbt som ögat lägger hon sedan ett eget ägg. Proceduren tar i snitt under tio sekunder.

”Mycket märkligt”

Gökhonan har ingen möjlighet att i stunden, på under tio sekunder, kunna anpassa sitt ägg efter värdfågelns.

– Vet gökhonan färgen på värdfågelns ägg? Nej. Vet hon färgen på sitt eget ägg? Nej. Ändå så stämmer det. Sedan sticker hon därifrån för att aldrig mer bry sig om sina ägg, hon har inte ett dugg intresse av sin avkomma. Det är mycket märkligt, säger Hans.

Detta beteende har göken utvecklat och ärvt vidare i många miljoner år.

– För ungefär 30 miljoner år sedan levde göken som vanliga fåglar, byggde bo och ruvade, men steg för steg har den ändrat sina levnadsvanor. Man tror att det har börjat med att lusten att bygga bo avtagit och att de prövat att lägga sina ägg i andra bon.

Vernissage 11 mars

Hans Sjögrens stora fascination för göken har bland annat tagit sig i uttryck med ”Boken om göken” som gavs ut 2004 och flera utställningar där han gjort jämförande illustrationer mellan gökägg och värdfåglars ägg. Illustrationerna visas nu på Nationalparkernas hus, tillsammans med utdrag ur ”Boken om göken”.

På söndag, 11 mars, har ”Göken – en maskeringens mästare” vernissage. Då kommer Hans vara på plats för att berätta om utställningen och hur han kom att jobba med gökägg.

Tyresta nationalpark har varit intresserade av att visa Hans Sjögrens gökutställning under längre tid och nu när nationalparken har ett fågeltema i sitt programutbud passade det perfekt. Utställningen har visats sedan 1 mars och kommer att pågå till 3 juni.