Golfängarna kan få ett hittestaket

Sumpan kan få ett staket för nycklar och andra upphittade saker.
Sumpan kan få ett staket för nycklar och andra upphittade saker.
I Vondelpark i Amsterdam finns ett "lost and found" staket.
I Vondelpark i Amsterdam finns ett "lost and found" staket.
I ett medborgarförslag till Sundbybergs stad föreslås att ett staket sätts upp för borttappade saker.

Personen som lämnat in förslaget tycker det vore praktiskt med ett särskilt hittestaket vid Lötsjön eller Sundbybergs torg, dit upphittare och ledsna själar kan gå för att lämna eller återfinna borttappade ägodelar.

Idén är hämtad från Vondelpark i Amsterdam där det finns ett liknande staket runt ett träd med klämkrokar att hänga upphittade nycklar, mössor, vantar och halsdukar på.

I ett svar till förslagsställaren skriver stadens tekniska nämnd att man nu tänker utreda möjligheten att uppföra ett ”hittestaket för borttappade saker”. Nämnden anser att lekparken i Golfängarna kunde vara en lämplig plats för ett sådant staket eftersom det är en mötesplats för många i Sundbyberg.

– Hittestaket tycker jag är en väldigt bra idé. Vi ska nu titta närmare på det och se var det kan passa, säger Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

I Vondelpark i Amsterdam finns ett ”lost and found” staket. Foto: Läsarbild