Golfängarna kan få gym

SUNDBYBERG Flera medborgarförslag om att anlägga utomhusgym, bland annat mellan Råstasjön och Lötsjön, har nått kommunen det senaste året.

I ett svar ställer sig kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S) nu positiv till förslaget och skriver att möjligheten att bygga utomhusgym vid Golfängarna utreds.

Målet är att det ska stå klart under 2014.