Golfare kan få spela söder om Årstafältet

När Årstafältet förvandlas till stadspark och omges av 4 000 bostäder måste golfen flytta.

Men en ny bana kan anläggas i närheten, enligt ett beslut i stadsbyggnadsnämnden.

Vid samrådet för Årstafältets nya park, som utgör mittpunkten i den framtida stadsdelen på Årstafältet, visade allmänheten stort intresse och många synpunkter lämnades in.

Av de nästan 1 200 yttrandena handlade 950 om att Årsta golf ska bevaras.

Stadsbyggnadskontoret konstaterade dock i planförslaget att en golfbana i den nya parken tar för stor plats. Den skulle riskera att bli en barriär för dem som strövar i parken.

Eftersom banan ligger i det stråk där Årsta och Östberga ska kopplas ihop med ny bostadsbebyggelse måste golfen lämna området 2016, när bygget startar.

Men i torsdags,stadsbyggnadsnämnden beslutade att ställa ut planförslaget för granskning, bestämdes också att staden ska utreda om golfen kan bli kvar i området. Tanken är att Årsta golf ska kunna få en ersättningsyta söder om Östbergavägen.­

– Vi har haft en dialog med Stockholms stad, säger Gustav Bäck som äger Årsta golf.

Han hade förväntat sig att frågan skulle lösas, eftersom verksamheten riktar sig till så pass många.

– Det här är en samlingspunkt med 140 000 besök per år och de flesta bor i närområdet. Och vi är störst i Stockholm när det gäller att utbilda nya golfare.

Enligt Stockholms stad ska parken fortfarande vara ett centrum för aktiviteter. Ytor för spontanidrott, som skejting och boulespel, anläggs i västra delen och en mindre konstgräsplan planeras i den södra delen av parken.

Dagvattendammen och Valla å utvidgas och kolonilottsområdet flyttas till den sydöstra delen av fältet. Men efter det att planen ställts ut finns utrymme för att göra mindre ändringar.

Vid torsdagens möte beslutade nämnden också att ställa ut planförslaget för omkring 950 bostäder, varav 120 studentlägenheter och 13 stadsradhus, samt affärslokaler och förskolor norr om parken.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot nämndens beslut om parken.

Fakta

Området får 10 000 invånare

Årstafältet är söderorts största fält med sina 50 hektar.

När den nya stadsparken omges av bostäder och affärer kommer den att ha bantats ner till 30 hektar.

Den nya stadsdelen på Årstafältet beräknas att få 10 000 invånare.

Arbetet med den första etappen beräknas starta under 2015–2016.

Hela stadsdelen planeras stå färdigbyggd först år 2030.

Källa: Stockholms stad