Golfklubb måste undersöka gift

Ågesta Ågesta golfklubb måste undersöka hur mycket gift som finns i området intill sjön Magelungen där klubben tidigare deponerat jordmassor. Huddinge kommun har utfärdat ett föreläggande.

En tidigare undersökning visar att det finns mycket höga halter bly och även olja i marken som återställts. Golfklubben får en månad på sig att återkomma.

Enligt Huddinge kommuns miljöchef, Eva-Christina Arvidsson, är det inte någon fara att bada i sjön.