Golfklubb kan få köpa unika 1700-talsstugor

Från vänster: Tage Lundberg, Britt-Marie Eriksson och Gunilla Arefall, ÖHF:s revisorer.
Från vänster: Tage Lundberg, Britt-Marie Eriksson och Gunilla Arefall, ÖHF:s revisorer.
I våras var styrelsen för hembygdsföreningen ÖHF nära att köra över medlemmarna och sälja föreningens 1700-talshus Hagbystugorna. Nu är affären på gång igen, men föreningens revisorer är kritiska.

Styrelsen för Österåkers hembygds- och fornminnesförening (ÖHF) planerar att sälja Hagbystugorna till Österåkers golf. Skälet till att man vill sälja de små 1700-talshusen är att man anser att de ligger för långt från föreningens övriga fastigheter, och att man behöver pengar för att hålla sina övriga byggnader i skick.

Hagbystugorna är Österåkers äldsta bevarade bostadshus för ”vanligt folk”.

Men ÖHF:s revisorer är kritiska – både till hur det hela hittills skötts och till att föreningen säljer något man tidigare fått av kommunen för att vårda och bevara.

Redan 2016 höll styrelsen på att sälja stugorna och det 9 000 kvm stora markområdet med forngravar. Då, utan att ens tillfråga medlemmarna, trots att det strider mot föreningens stadgar.

– Det höll på att gå illa om de hade sålt då, säger Britt-Marie Eriksson, den ena av ÖHF:s två ordinarie revisorer.

– Visst styrelsen gjorde ett misstag, men det har klarats ut. Det var ett rent misstag från vår sida, säger Sven Hugosson, ordförande för ÖHF.

Vilka garantier har ni för att stugorna och marken bevaras om de säljs?

– Det finns föreskrifter för marken och de följer med till nästa köpare. Det är fornlämningar, så det går inte att bygga där, säger Sven Hugosson.

Andreas Ljunggren, VD för Österåkers golf AB, säger att Hagbystugorna ingår i klubbens planer på att lyfta fram områdets historia.

Planerar ni att använda Hagbystugornas mark för golfspel?

– Nej, det finns ganska tydliga riktlinjer mot det i detaljplanen, säger han.

– Vi har absolut inga planer på att förändra marken. Det är lite en storm i ett vattenglas. Men området ligger mitt i vår anläggning, så det är viktigt att det ser snyggt och prydligt ut.

– Självklart vill vi bevara stugorna och använda dem.

Tage Lundberg, revisorssuppleant i ÖHF, är skeptisk:

– Man kan ju fråga sig: Varför vill golfklubben vill köpa marken? Den frågan måste man ställa sig. De kommer naturligtvis att göra något med marken – och det här är Österåkers äldsta kulturområde.

– Det är ju 9 000 kvadratmeter. Jag tror att det kan bli en utslagsplats här.

19 november håller ÖHF höstmöte. Då ska medlemmarna besluta om stugorna och marken ska säljas eller inte.