Gondoler kan bli Väsjöns busslinje

Kommunen utreder möjligheten att knyta ihop det nya Väsjöområdet med Häggvik via en linbana.
Kommunen utreder möjligheten att knyta ihop det nya Väsjöområdet med Häggvik via en linbana.
En spektakulär linbana – det kan bli Väsjöområdets nya kollektivtrafik.

Lokaltidningen Mitt i kan nu avslöja att kommunen utreder en gondolförbindelse till pendeltåget i Häggvik.

– Det är en intressant idé, säger Joakim Jonsson (S).

När Väsjöområdet är färdigbyggt kommer den nya stadsdelen att ha tusentals nya invånare.

En stor utmaning har varit att lösa frågan om kollektivtrafik till denna nordöstliga utpost i kommunen.

Lokaltidningen Mitt i kan nu avslöja att Sollentuna kommun undersöker möjligheterna att bygga en linbaneförbindelse mellan Väsjön och Häggvik. En konsultfirma har gjort en utredning och uppvaktar nu kommunen med en tilläggsoffert – där de erbjuder sig att utreda allt från stationsmiljöer till underhåll av gondoler och integrerade biljettsystem med SL.

De spektakulära planerna har än så länge inte behandlats i något utskott, och när Mitt i kontaktar några högt uppsatta politiker i kommunen är de hemlighetsfulla kring planerna.

– Det är en intressant idé som har lyfts fram. Jag vet inte exakt var jag har hört det, och jag vill inte sprida några rykten, säger Joakim Jonsson (S), ledamot i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.

– Jag hört det som ett av många, många uppslag som tjänstemännen tittar på. Vi som sitter i utskottet har ännu inte sett något konkret, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsnämnden.

Kommunens tjänstemän fick för flera år sedan i uppdrag att utreda spårbunden trafik till Väsjöområdet, men en spårförbindelse enbart mellan Häggvik och Väsjön skulle innebära en miljardinvestering. Men i samband med beslutet att gräva ner kraftledningen mellan Häggvik och Väsjön tog det dock en vändning.

– Det var då någon kläckte idén att utnyttja den befintliga kraftledningsgatan till en linbana. Driftskostnaderna är konkurrenskraftiga jämfört med bussar och restiderna kortare, säger kommunens planeringschef Anders Hallmén.

Han understryker att det fortfarande är på idéstadiet.

– För att möta politikernas krav om kollektivtrafikförsörjning måste man ibland titta utanför ramarna.

Även politikerna understryker att planerna på en linbana än så länge bara är på idéstadiet. Thomas Ardenfors framhåller att det viktigaste är att kollektivtrafiken får en långsiktig lösning.

– I Sollentuna har vi inget intresse av att göra det spektakulärt för det spektakuläras skull. När vi bygger på de få plättar vi har så vill vi använda de byggnationerna på ett så långsiktigt, hållbart sätt som bara är möjligt, säger Thomas Ardenfors.

Fakta

Linbana Väsjön–Häggvik

En trafikkonsult har på uppdrag av Sollentuna kommun gjort en utredning om en linbane­förbindelse mellan Häggvik och Väsjön.

Utredningen har bland annat tittat på andra städer i ­Europa och Sydamerika, och pratat med tillverkare av linbane­utrustning.

Konsulten erbjuder sig nu att utreda ytterligare två delsträckningar med mellanstationer längs vägen, bland annat vid korsningen Gustavsbergsleden och Frestavägen.

Källa: Sollentuna kommun