”Gör Gränsgatan mer levande”

Idag gör Gränsgatan verkligen skäl för sitt namn, och är mest ett avgasfyllt dike.

Men i framtiden kan den bli en levande stadsgata med mer liv och mindre bilar, som knyter ihop Solna och Sundbyberg.

Bygg om Gränsgatan mellan Solna och Sundbyberg till en stadsgata och knyt ihop städerna. Det föreslår Socialdemokraterna i Solna i en interpellation.

– Vi tycker att det här kan bli en betydligt mer levande och tilltalande miljö än vad det är idag. Nu är den mest som en fyrfilig superväg som delar upp med breda refuger och tomma gräsytor, säger Sara Kukka Salam (S), oppositionsråd i Solna.

Hon tycker att staden bör bygga vidare på Sundbybergs omdaning av Tuletorget och de klubbade planerna för ett nytt bostadskvarter i korsningen Tulegatan-Råsundavägen.

– Det arbetet borde man fortsätta med hela vägen ner till Frösundaleden. Man gör gatan smalare och bygger nya hus hela vägen, säger hon.

På några punkter borde Solna ta efter Sundbyberg lite mer.

– På Sundbybergssidan har man smalat av vägen vid Tuletorget och byggt nya hus på ena sidan med butiker i bottenplan. Man har fått dit Petters restaurang Käk och det har blivit en mer levande del av Sumpan. Det borde Solna ta efter, säger hon.

Man bör även eftersträva mer blanda bebyggelse, både i stil och höjd. Kukka Salam ser gärna att man involverar byggemenskaper.

– Det betyder att man har flera aktörer som är med och utvecklar samma område. I Solna är det som byggs rätt enformigt, allting ser exakt likadant ut. Sundbyberg är mer varierat, säger hon.

Däremot är Sundbybergs småstadskänsla inget att eftersträva – Solna är och ska fortsätta vara storstad, menar hon.

I ett svar på interpellationen skriver kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) att Gränsgatan bör ingå i utvecklingen av Solna business park och andra närliggande områden, och att en kontakt har tagits med Sundbyberg. Det finns dock ingen tidsplan för en omgörning av Gränsgatan.

På andra sidan kommungränsen välkomnas initiativet av Mikael T Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

– Vi välkomnar en utveckling av Gränsgatan och urbana kvaliteter i områdena runt Sundbyberg. Sundbyberg har tidigare uppmärksammat att det kan bli en bra plats där Solna och Sundbyberg möts, och det finns stort intresse från byggherrar, säger han.

Gränsgatan som stadsgata med nya bostäder och butiker. Vad tycks?

Elisabeth Jensen, 67, Kyrkbacken:

Bra, men bygg högst åtta våningar, inte högre än de befintliga husen. Det får gärna blir lite som en boulevard med kanske second hand i botten på husen. Plantera även mycket träd, gärna granar, de renar luften.
Maya Rennegren, 58, Råsunda:

Det är en bra idé, det behövs fler bostäder. Vi är ju redan 2,5 miljoner i Stockholm. Jag tycker att man ska blanda både ny och gammal stil, typ lite som Råsunda och New York. Man kan även bygga radhus på befintliga tak.
Marc Malmaeus, 28, Näckrosen:

Det kunde bli mer som vid Tuletorget, men det är viktigt att få in träd och grönska. Man bör kontrastera mot det industriella som finns i Solna Business Park. Personligen skulle jag uppskatta mer liv och restauranger.
Anna Lindvall, 45, Duvbo:

Det är en viktig väg om man har bil, och det behövs ju lite luftrum när det redan börjar kännas så pass igenbyggt. Men den är ju inte rolig heller. Det vore trevligt med grönska och parkbänkar för barn och gamla.
Carina Feldhof, 54, Centrala Sundbyberg:

Det vill vi inte ha. Jag skulle bli helt omringad av nybyggen. Jag har bott här i 20 år, men blir detta av så säljer vi. Sundbyberg bygger överallt, Tuletornen är hemska. Det finns för lite grönska kvar.