”Gör Högdalstoppen till friskvårdsområde”

Gör om området kring Högdalstoppen till friskvårdsområde. Det föreslås i ett nytt medborgarförslag.

Idag finns inga konkreta planet för området.

Många synpunkter lämnas in till stadsdelsförvaltningen om området kring Högdalstoppen. Många upplever det som stökigt kring bosättningarna som finns där.

Nu har en invånare i stadsdelen föreslagit att området görs om till ett friskvårdsområde.

”Perfekt läge för friskvårdsområde med bland annat gång/löp/cykelspår, utomhusgym och upplysta löpspår runt, samt även stigar rakt upp till topparna för fantastisk backträning” skriver förslagsställaren.

– Vi är positiva till den här typen av förslag och kommer att ta upp det på nästa nämndmöte. Det är icke detaljplanelagd mark så vi måste samarbeta med exploateringskontoret. Vi kommer att prata med dem innan vi gör ett förslag till nämnden. säger Pierre Persson, på stadsdelsförvaltningen.

Han påpekar att det finns elljusspår vid Högdalens skejtpark, så n nya elljusspår är inte aktuellt.

– Det finns en frisbeegolfbana i området som ska rustas upp och byggas ut. Vi ska försöka göra det i år, säger Pierre Persson.

Det har tidigare funnits förslag för vad som ska göras med området, men som det inte har blivit något av. Just nu finns inga konkreta planer.

– Bostadsbyggande kommer alltid i första hand. Men vi lyssnar på önskemål från medborgarna och ju fler sådana här förslag som kommer in desto tätare kontakt kommer vi att ha med exploateringskontoret, säger Pierre Persson.