”Gör Sundbyberg fritt från våld”

Killgrupper kan fungera våldspreventivt, tror Vänsterpartiet.
Killgrupper kan fungera våldspreventivt, tror Vänsterpartiet.
Starta killgrupper i våldförebyggande syfte, föreslår Vänsterpartiet som efterlyser en plan för hur Sundbyberg kan jobba mot våld utifrån maskulinitetsnormer.

Enligt Vänsterpartiet sticker Sundbyberg ut i våldsstatistiken, med fler anmäla brott mot kvinnor jämfört med Sverigesnittet. Många våldsverkare är unga män.

I en motion hänvisas till Brottsförebyggande rådets uppgifter om att 40 procent av personer misstänkta för misshandel och sexualbrott är män i åldern 15-29.

Därför måste man börja jobba förebyggande tidigt, anser Vänsterpartiet i Sundbyberg som vill ha en handlingsplan för hur kommunen ska ta itu med frågan. Fokus är att jobba med maskulinitetsnormen.

– Det kan vara killgrupper där man pratar om våld, normer och förväntningar. Ska man vara aggressiv och tuff som kille, eller kunna hålla igen när man är förbannad, säger Jesper Wiklund (V).

Flera kommuner, bland annat Botkyrka, driver jämställdhetsprojekt och har tagit fram modeller för våldförebyggande arbete med barn och unga.

– I Sundbyberg har vi jättebra tjejjour som främst jobbar med redan våldsutsatta. Man behöver jobba förebyggande också. Man formas mycket i puberteten så det kan vara bra att jobba med frågorna även på grundskolenivå, säger Jesper Wiklund.