Göta Källare blir utan tillstånd

Krogen Göta Källare vid Medborgarplatsen får inte längre servera alkohol. Det har tillståndsutskottet beslutat.

– Göta Källare har haft stora brister när det gäller berusade gäster och de har haft stora problem med våld, säger Anders Häregård, chef för tillståndsenheten.

Redan i juli varnade tillståndsenheten Göta Källare men man har inte sett någon förbättring.

Lars Nilsson, delägare i Göta Källare, blev högst förvånad då han tog del av beslutet.

– Det handlar om ett fåtal incidenter som vi gjort allt för att lösa.

Han ska överklaga beslutet och hoppas att inom de närmsta dagarna få tillfälligt tillstånd att servera alkohol under processens gång.