Gott om jobb i Stockholm

Läget på arbetsmarknaden fortsätter att se ljust ut. På Norrmalm är bara 1,62 procent utan jobb.

Och det råder brist på sjuksköterskor och lärare.

Högst är arbetslösheten i Tensta-Rinkeby, där den i februari låg på 6,14 procent. Lägst är den på Norrrmalm, 1,62 procent. Snittet för hela staden är 3,02 procent.

Yrken där arbetsförmedlarna tror att det kommer att behövas folk ett år framåt är specialpedagoger, lärare och sjuksköterskor. Bland de senare råder brist både på nyutexaminerade och sådana som skaffat sig specialistkompetens. Det råder också brist på grundskollärare och gymnasielärare medan det är svårare att hitta jobb som vårdbiträde, parkarbetare, bibliotekarie och personlig assistent.