Gott om kalk i dricksvattnet

VÄRMDÖ Vattnet som går ut till Djurö och Stavsnäs från Ingaröverket är hårdare än vad Värmdö kommun tidigare trott. Trots hög grad av både magnesium och kalk ska vattnet dock vara av god kvalitet.

Hårdhetsgraden på cirka 10 dH betyder att teknisk utrustning måste avkalkas och att en högre dos av tvättmedel behövs.