Gott om plats att begravas på i Täby

Malou Wikander, administratör på kyrkogårdsförvaltningen i Täby församling
Malou Wikander, administratör på kyrkogårdsförvaltningen i Täby församling
Malou Wikander, administratör på kyrkogårdsförvaltningen i Täby församling
Malou Wikander, administratör på kyrkogårdsförvaltningen i Täby församling
Den stora utmaningen är att hitta gravplatser som fångar upp alla önskemål och religioner. Ny begravningsplats i Täby ger utrymme för fler sätt att begravas.

– Det finns jättemycket plats överallt, men om man vill ha en helt nyupplåten plats så får man vända sig till begravningsplatserna. På kyrkogården finns det bara återlämnade platser, säger Malou Wikander, administratör på kyrkogårdsförvaltningen i Täby församling.

Så sent som 2009/2010 togs Täby Södra begravningsplats i bruk. Den skiljer sig från Täby Norra begravningsplats genom att den är mindre traditionellt utformad och erbjuder fler gravskick, bland annat minneslunden Björkudden och en askgravlund. Bägge begravningsplatserna ligger bara några hundra meter nordväst respektive nordöst om Täby kyrka.

Muslimska gravplatser

På Täby Norra finns även ett kvarter med muslimska gravplatser. Där vilar de avlidna med ansiktet mot Mecka och i kistor, eftersom kremering inte är tillåten inom islam. I ett annat kvarter finns många ortodoxt kristna begravda, men det är mer ett sammanträffande, berättar Malou Wikander.

– Än så länge har vi plats i den muslimska delen. Vi tar emot avlidna muslimer från andra folkbokföringsområden också. De ska ju gravsättas så fort som möjligt. Så om inte andra kan, och vi kan, så kan det bli här de gravsätts.

Hinner ni begrava alla inom den tid som lagen föreskriver? 

– Det skillnad på begravningstiden (själva ceremonin) och gravsättningstiden. Det är sällan problem med gravsättningen.

Begravningsceremonier hålls i församlingens fem kyrkor och två kapell, men av de två sistnämnda kommer Eviga ljusets kapell att stänga vid allhelgonahelgen, för ombyggnad.

Begravningsdagar är tisdag- fredag, upp till tre gånger per dag.

– Men vi är flexibla och kan ordna begravningar även på måndagar, säger Andreas Grandelius, samordnare bokning i Täby församling.

– Men då är det lite av städdag för oss, eftersom kyrkorna ju har öppet även på lördag och söndag.

Här sker de flesta begravningarna

Drygt 200 av de runt 350 begravningar som hålls varje år i Täby, sker i Täby kyrka.

Det är 80-90 procent som vill kremeras.

Tider finns som regel, men det som kan bli svårare om man absolut vill ha en viss präst, eller en viss kyrkomusiker, eftersom de kan vara lediga eller redan bokade, berättar Andreas.

En annan sak är att anhöriga ofta själva är upptagna.

– Det kan jag skriva under på. Folk har så mycket för sig nuförtiden och familjer bor så spritt i landet.

Hur vill folk bli begravda i Täby?

– Det vanliga är aska, det är jättevanligt. Det är 80-90 procent som vill kremeras. Övriga är kistbegravningar med en kropp, säger Malou Wikander.

Den genomsnittliga graven i Täby har en gravvård i form av en gravsten med en planteringsruta och den döde är kremerad och gravsatt i en urna.

– Det finns inga krav på att man ska ha sten, men på de platser där man får ha det har de flesta en stående sten.

Fullsatt minneslund

I minneslund begravs aska eller kista anonymt. På Täby församlings hemsida kan man läsa att minneslunden Björkudden sedan några år tillbaka är i princip full, men att man kan få dispens för nära anhöriga till redan begravda där.

Askgravlund är ett mellanting mellan urngrav och minneslund. Där får den avlidne ha sitt namn, men kyrkogårdsförvaltningen står för skötseln mot en avgift. På Täby Södra begravningsplats finns sedan 2015 askgravlunden Skogen, ett stycke skogsmark där gravarna märks ut med obearbetade naturstenar med namn på de avlidna.

 

Fakta

Begravningsplatser i Täby

Det finns tre begravningsplatser i Täby: Täby kyrkogård (kyrkan), Täby norra begravningsplats och Täby södra begravningsplats.