ANNONS

Svårt att k-märka graffiti – värdefulla verk vittrar sönder

Still heavens Ony Force (SHOF) som gjorde verket ”Highway” 1989. Det är en av de äldsta graffitimålningarna i värden. Rågsved
Highway i Rågsved, innan verket delvis målades över.
Ska graffitiverk skyddas genom k-märkning? Frågan fick nytt liv när delar av Highway i Rågsved målades över, av misstag.
– Några verk borde bevaras för att ge framtidens människor större möjlighet att förstå oss, säger Tobias Barenthin Lindblad, skribent och debattör.
ANNONS

1989 målade två 17-åriga killar, Tarik och Circle, en graffitimålning på en vägg i industriområdet i Bromsten. Den blev snabbt berömd och beundrad. I dag är huset rivet – men inte helt. Väggen med målningen finns kvar. 2015 blev den Sveriges enda q-märkta graffitimålning (populärt kallad k-märkning) och ska därmed skyddas från rivning.

– Det var jätteroligt att den fick vara kvar. Den hör till de graffitimålningar som blivit klassiker, säger Tobias Barenthin Lindberg, skribent och debattör som bevakat graffiti i många år.

Han tycker att graffitin är en så viktig del av nutiden att fler målningar borde få skydd. I stället saneras de allra flesta bort mycket snabbt, om de är olagliga. Tobias Barenthin Lindberg menar att det görs utan kunskap och eftertanke.

– Graffitin är estetiskt intressant och säger också något om sin tid. Några verk borde bevaras för att ge framtidens människor större möjlighet att förstå oss, säger han.

Länsstyrelsen avslog

Redan 2007 lämnade Tobias Barenthin Lindberg och konstvetaren Jacob Kimvall in förslaget om att Fascinate och tre andra verk borde skyddas, som kulturminnen. De andra var Highway i Rågsved, Red Dragon i Solvalla och Midsummer Madness i Albano. Duon lämnade in ansökningar både till kommunen (som q-märker byggnader i detaljplaner utifrån plan- och bygglagen) och till länsstyrelsen (som byggnadsminnesförklarar utifrån kulturmiljölagen).

Hos kommunen nådde man alltså framgång med Fascinate. Efter åtta års långbänk klubbade stadsbyggnadsnämnden beslutet att q-märka, på grund av att det fanns ett rivningshot. Ett beslut som visar att det faktiskt är möjligt att skydda graffiti via lagen, även om q-märkning egentligen är avsedd för byggnader och miljöer.

Länsstyrelsen avslog däremot alla fyra ansökningarna, 2016.

–  Verken har högt kulturhistoriskt värde, så det var inte därför det blev avslag. Det var för att byggnadsminnesförklaringar görs för byggnader och anläggningar, inte för enskilda konstverk, säger Maria Arnshav, byggnadsantikvarie vid länsstyrelsen.

Väderbitna målningar

Hon betonar också att det som byggnadsminnesförklaras ska ha förutsättningar att finnas kvar i sekler. Graffitiverken var inte i ett sådant skick att det ansågs möjligt – de hade utsatts för väder och vid i många år.

ANNONS

Men helt stängd är ändå inte dörren.

– Det här var första och enda gången någon ansökt om byggnadsminnesförklaring av graffiti, hos länsstyrelsen i Stockholm. Om vi får in en sådan ansökan igen kanske det finns anledning att pröva frågan igen, säger Maria Arnshav.

Graffitiverken som blivit klassiker

Fascinate

Graffiti, Bromsten, Fascinate, Tarik och Circle

Fascinate, skapad 1989 av Tarik och Circle, i Bromstens numera rivna industriområde. Uppfördes på en industrivägg, med fastighetsägarens tillåtelse. Den enda graffitimålning som har q-märkts, 2015. Bara väggen finns nu kvar – resten av huset är borta.

Tanken är att målningen ska stå i det framtida bostadsområdets lekpark. Exploateringskontoret undersöker om det är möjligt att göra en ny grundkonstruktion för att väggen inte ska riskera att rasa och därmed utgöra en fara. Foto: Stefan Källstigen

Graffiti, Bromsten, Fascinate, Tarik och Circle

Foto: Stefan Källstigen.

Red Dragon

Graffiti i Stockholm. Solvalla - Red Dragon, av Disey och Ziggy från 1989 . (På en otillgänglig plats vid stambanan invid Solvalla - När väggen fyllde 20 år 2009 rollades den för att ge plats åt ny graffiti. Red Dragon fick vara kvar och är nu inramad av verk från en ny epok.)

Red Dragon, skapad 1989, av Disey och Ziggy, på en en stallvägg vid Solvalla (synlig från pendeltåget). 2009 lät fastighetsägaren Solvalla rolla över all graffiti på väggen – utom den kända Red Dragon. Sedan bjöd man in skickliga graffitikonstnärer att måla på fasaden. Syftet var att slippa problemet med dyr klottersanering och i stället få en vägg med målningar med kvalitet. Foto: Stefan Källstigen

Midsummer Madness

Graffiti i Stockholm. I Industriområdet Albano - Midsummer Madness av Akay och Spade från 1994 De industribyggnader som fanns på området är nu rivna Ett litet fragment av tidigare byggnation får än så länge stå kvar.

Midsumer Madness, skapad 1994 av Akay och Spade i Albano (nära Roslagstull) när det ännu var ett industriområde. Nu växer ett universitets- och campusområde fram här. Den äldre miljön har alltså rivits, men den hårt väderbitna målningen finns ännu kvar. Foto: Stefan Källstigen

Graffiti i Stockholm. I Industriområdet Albano - Midsummer Madness av Akay och Spade från 1994 De industribyggnader som fanns på området är nu rivna Ett litet fragment av tidigare byggnation får än så länge stå kvar.

Foto: Stefan Källstigen

Highway

Still heavens Ony Force (SHOF) som gjorde verket ”Highway” 1989. Det är en av de äldsta graffitimålningarna i värden. Rågsved

Highway, skapad 1989 av Still Heavens Only Force (SHOF) i Rågsveds centrum. Målningen gjordes med tillstånd från det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder, som betalade färgen.

Den 13 augusti i år målades halva målningen över med blå färg, av misstag. Det väckte liv i debatten om graffitins status och om det är viktigt att skydda och bevara vissa verk för framtiden. Bilden ovan visar Highway, innan den delvis målades över…    Foto: Stefan Källstigen

Graffiti, Highway, Rågsved

… och den här bilden visar hur verket såg ut efteråt.  Foto: Pekka Pääkkö

Memorial

Graffiti i Stockholm. - Memorial på Elskåp i Fittja tillägnad ”Roine Larsson”, Latin Kings turnéledare i Fittja. Gjordes av Pierre Tsappos.

Memorial, skapad 1999, av Pierre Tsappos, i Fittja, på uppdrag av Latin Kings. Målningen är ett minnesmärke över Roine Larsson, Latin Kings turnéledare, som gick bort 1998. Botkyrka kommun har inte fattat något formellt beslut om att skydda målningen, men är mån om att den ska finnas kvar.

I den pågående kartläggningen av Botkyrkas offentliga konstverk är målningen därför inkluderad. Den ska också märkas ut på den digitala webbkartan över Botkyrkas offentliga konst. Foto: Stefan Källstigen