Graffitivägg i Tensta stoppas

Det blev nej på ansökan om bygglov för en graffitivägg i Tensta.
Det blev nej på ansökan om bygglov för en graffitivägg i Tensta.
Byggplanerna på en graffitivägg i Tensta har stött på patrull. Stadsbyggnadskontoret har valt att inte ge bygglov för den.

Ansökan var för en 100 meter lång och två meter hög mur av betong norr om Elinsborgs bollplan. Det är något som inte passar in i området, tycker stadsbyggnadskontoret. Bland annat menar de att förslaget inte är lämplig med hänsyn till stadsbilden.

Det var för ungefär ett år sedan som Mitt i skrev om förslaget att upprätta en laglig graffitivägg.