Graffitivägg på Kungsholmen ”inte uteslutet”

Arkivbild
Arkivbild
Det finns inga möjligheter till en graffitivägg på Kungsholmen på de ytor som finns i dag, slår stadsdelen fast i en ny rapport.
Men stadsdelsnämndens ordförande Arvid Vikman (S) har inte gett upp.

Debatten har gått hård efter att majoriteten på Kungsholmen gav förvaltningen uppgiften att utreda möjligheten till en öppen graffitivägg i stadsdelen.

Oppositionen har kritiserat idén på grund av att de tror att en sådan vägg skulle öka mängden olagligt klotter och skadegörelse. Samtidigt har liknande väggar öppnats på Södermalm och i Spånga-Tensta.

Nu presenterar stadsdelsförvaltningen sin utredning kring gatukonsten. Där framgår att det inte finns förutsättning för en graffitivägg i stadsdelen på de ytor som finns idag. Trafikkontoret tillåter nämligen inte målning på offentliga broar och annan betong eftersom det kan skada materialet, enligt rapporten.

Man har också undersökt intresset från de kommunala bostadsbolagen för att eventuellt samarbeta kring någon annan form av gatukonst. I rapporten föreslås i tre andra typer av gatukonst: Muralmålningar på husfasader, konsttavlor och konstplakat. Familjebostäder som genomfört liknande projekt i andra stadsdelar har redan tackat nej. Micasa fastigheter har dock sagt att de gärna samarbetar.

I Tanto på Södermalm har man nyligen byggt en helt ny, öppen graffitivägg. Ett sådant alternativ har förvaltningen inte tittat på, enligt Jelina Khoo som är handläggare för rapporten.

– Vi har inte uteslutit något utan har ett bredare perspektiv för att tillgängliggöra konsten i det offentliga rummet genom att utgå från de förutsättningar som redan finns. Om politikerna vill besluta om en ny vägg kan de göra det, säger hon.

Trots rapporten utesluter inte heller stadsdelsnämndens ordförande Arvid Vikman (S) öppna graffitiväggar på Kungsholmen i framtiden. Han vill nu göra ett upprop till fastighetsägare i stadsdelen för att se om några fler vill samarbeta kring gatukonst.

– Min idé är att ge förvaltningen uppdrag att till sommaren 2017 försöka samla fastighetsägarna och få till något redan till sommaren.

Han utesluter inte heller en helt ny vägg, som i Tanto, även om han i första hand vill jobba med befintliga ytor.

– Vår ingång har varit att vi inte varit intresserade av att resa ny vägg. Det finns så många tråkiga betongfundament att jobba med på Kungsholmen och vi tror också att det vore mer konstnadeffektivt.

Trots beskedet från trafikkontoret tror han fortfarande att det är möjligt att orda en graffitivägg på någon av betongfundamenten, exempelvis Essingeleden.

– Som jag förstår det består den stora skadan av själva saneringen. På andra ställen har man löst det med en slags tapet på betongen. Vi får prata mer med trafikkontoret, säger han.

Och en helt ny vägg som i Tanto?

– I dag har vi inte valt att titta på det alternativet. Jag tycker fortfarande det finns andra delar där vi kan komma längre fram.

Men om det inte lyckas?

– Då får vi se över det då, säger Arvid Vikman.

Fakta

Förvaltningens idéer för gatukonst

Muralmålningar:

”Platser för muralmålningar är främst husfasader. Stadsdelsförvaltningen kan sammanföra olika intressenter, men menar att ett samarbete mellan Stockholm Konst och fastighetsägare eller motsvarande är en arbetsmodell att eftersträva, åtminstone för större projekt.”

Konsttavlor:

”I Skärholmen har arbetet med konsttavlor längs med gångtunnlar varit ett lyckat projekt där ungdomar från Skärholmen och Huddinge samarbetat. Platser för konsttavlor kan vara synliga platser med stora ytor av betong. Den här modellen kan eventuellt användas i det fortsatta arbetet med ytorna under Tranebergsbron, men också prövas i samband med andra parkupprustningsprojekt.”

”Konstplakat” eller andra konstföremål:

”Den här idén bör mer ses som en konstutställning i det offentliga rummet och varar under en bestämd tid. Rålambshovsparken, nedanför Tranebergsbron, i anslutning till broar och betongfundament som trafikkontoret råder över är exempel på platser som skulle kunna vara möjliga. Kan också prövas i samband med vissa parkupprustningar. En fördel är att genomförandet sannolikt inte kräver bygglov.

Källa: Stadsdelsförvaltningen