Graffitivägg snart verklighet i Tensta

Graffitivägg i Tensta snart en verklighet.
Graffitivägg i Tensta snart en verklighet.
Efter flera turer har bygglovet gått igenom. Snart kan Tensta ha lagliga graffitiväggar.

När bygglovsansökan för en 100 meter lång graffitivägg i Tensta fick avslag skickades en ny ansökan om fem mindre väggar in.

Den bygglovsansökan har nu godkänts.

Området under E18 nedanför Nydalsparken och Elinsborgs bollplan kan bli platsen för väggarna.

De politiska turerna har varit många.

Oppositionen har motsatt sig graffitiväggarna och menar bland annat att de kan leda till ökad otrygghet.

Även föreningen Fastighetsägare i Järva har framför i ett tjänsteutlåtande en oro för att graffitiväggar kan leda till skadegörelse på fastigheterna i närområdet och menar att eventuella skadeståndskrav på fastigheterna i närheten kommer bli svåra att utreda och kunna ställa någon till svars.

Kostnaden för uppförandet av graffitiväggen beräknas bli cirka 850 000 kronor. Det tillkommer driftkostnader som beräknas bli cirka 100 000 per år, för bland annat skötsel av området och rengöring.