Graffitivägg vållar debatt

SUNDBYBERG Vänsterpartiet vill ha en laglig graffitivägg i Sundbyberg, detta för att erbjuda unga att utöva en konstform och för att minska klotterbrotten.

”Revolutionsromantik”, anser Kristdemokraterna som ser en tydlig koppling till kriminalitet och vandalisering.

Nu har kultur- och fritidsförvaltningen kommit till slutsatsen att graffiti kan uppfattas som provocerande, och därför måste ske under organiserade former. Men det finns inga pengar till det i budgeten, anser förvaltningen.