Graffitiväggen hamnar mitt i nya stadsdelen

Graffitimålningen blir kvar när huset rivs.
Graffitimålningen blir kvar när huset rivs.
Här ska det så småningom bli park och en lekplats. Lekplatsen delas upp i olika avdelningar för att vara rolig för barn i alla åldrar, från småbarn till ungdomar.
Här ska det så småningom bli park och en lekplats. Lekplatsen delas upp i olika avdelningar för att vara rolig för barn i alla åldrar, från småbarn till ungdomar.
Nu rivs den övergivna byggnaden i Bromstens industriområde. Men den omtvistade väggen med graffitimålningen blir kvar – mitt i nya Bromstensstaden.

– Roligt. Jag har mycket starka känslor för Bromsten, säger Tarik Saleh som målade väggen tillsammans med sin kompis.

Staden har stora planer för Bromstens industriområde. Här ska så småningom finnas mer än 1 000 lägenheter, parker, förskola och butiker. Byggstart blir tidigast 2017, men innan dess görs förberedande arbeten. Ett sådant är att riva den övergivna byggnaden där Borghöjdsvägen och Winqvists väg möts.

Rivningen påbörjades den 5 november efter att kronofogden avhyst 16 personer från byggnaden. Allt ska bort – utom väggen med graffitimålningen. Målningen betraktas som kulturhistoriskt intressant eftersom det i stort sett saknas bevarade graffitikonstverk från 80-talet.

Målningen, som heter Fascinate, gjordes 1989 av graffitikonstnärerna ”Circle” och ”Weird”. I dag driver Circle tatueringsstudio i Sundbyberg och Weird är filmaren Tarik Saleh. Han säger att idén kom från Circle.

– Vi skulle göra en riktig burner – en målning som knäcker alla. Som jag minns det tog skisserna två veckor och själva målningen en vecka att göra. Vi gjorde målningen med avsikten att visa de andra ”graffarna” var skåpet stod, säger Tarik Saleh.

– Jag minns att vi tog ner en grupp målare till industriområdet och lät dem gå med ryggen mot målningen för att sedan säga ”vänd er om” och att deras ansiktsuttryck sa allt. Men senare har jag haft perioder då jag själv inte gillat målningen. Jag tycker själv att vi gjort fetare grejer, säger han.

De flesta graffitimålningar lever inte särskilt länge. Varför har Fascinate gjort det?

– En kombination av slump – och att andra målare i någon mån tidigt respekterade målningen som en mile stone.

För några år sedan levde väggen farligt. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden tyckte att väggen stred mot stadens klotterpolicy och ville ha bort den. Men flera remissinstanser tyckte annorlunda och politikerna ändrade sig, bland annat för att målningen uppfördes med fastighetsägarens tillstånd.

Det pågående rivningsarbetet är knepigt. Graffitiväggen får stöd av bland annat en byggställning och det gäller att riva försiktigt för att inte skada målningen. När allt omkring är borta ska den konserveras.

– Den första etappen påbörjas nu i höst för att skydda målningen mot fuktskador i vinter, säger Natascha Tofilovska, projektledare på exploateringskontoret.

Hon vet ännu inte hur mycket restaureringen kommer att kosta.

– Första etappen utförs nu i höst och därefter ska en utvärdering av metoden göras. Om metoden fungerar som det är tänkt och i vilken omfattningen målningen ska restaureras kommer att framgå av utvärderingen.

Så småningom ska den q-märkas – ett skydd för kulturellt värdefulla byggnader – och ingå i kvarteret Tora i Bromstensstaden, enligt Natascha Tofilovska.

Tarik Saleh är glad åt att målningen blir till utsmycknad i den nya stadsdelen.

– Jag har mycket starka känslor för Bromsten. Kanske kan jag och Circle åka dit nästa sommar med våra döttrar och som två gamla gubbar försöka imponera på dem med att vi minsann kunde när vi var unga, säger han.