Granängsringen ska bli ”stad”

Allianspolitikerna vill bygga ihop Granängsringen och Wättinge­stråket med upp till 1 000 nya bostäder – nästan lika många som det finns i Granängsringen i dag.

Gymnasiet, Wättinge­hallen, fotbollsplanen och Wättingestråket ska bli ett tydligt nav.

Kommunens nästa stora byggprojekt efter Norra Tyresö centrum handlar med stor sannolikhet om hur skogs- och strövområdet mellan Granängsringen och Wättinge­stråket ska utvecklas.

I dag tisdag väntas politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet kicka i gång arbetet med att ta fram en ny plan som Tyresöborna sedan får tycka till om.

För att låta sig inspireras har kommunen redan låtit tre arkitektfirmor ta fram idéer. Förslagen rymmer allt från ett högre punkthus där Ica Ringen ligger i dag till grillplatser, utebio, odlingar, utegym, agilitybana, spontanidrottsanläggningar och en plaskdamm längs med Wättingestråket.

Mellan Ringen och stråket vill de tre arkitektfirmorna se flerfamiljshus, stadsradhus, ungdomslägenheter och ett kollektivhus. Ett par av dem vill använda Granängsringens öppna p-ytor för att få till nya bostäder och odlingar.

Tyresö gymnasium, som enligt de styrande allianspolitikerna ska fortsätta att vara gymnasium för de yrkesförberedande programmen, föreslås bli en levande mötesplats för idrott och kultur, men också ge plats för bostäder genom att man bygger på ovanpå taket.

Om politikerna säger ja blir det, enligt kommunens planchef, Heléne Hallberg, nu upp till tjänstemännen att ta fram ett förslag på hur stort område som ska ingå i planerna och vad som ska få plats.

– Vi vill plocka godbitarna från arkitektfirmornas jobb. De hjälper oss att se vad vi gillar, men också vad vi inte gillar, säger hon.

Ett begrepp som ständigt återkommer i visionen är att ”läka stadsväven”. Heléne Hallberg menar att Bollmoras olika områden ligger som isolerade öar med skog emellan.

– Läker man stadsväven skapas det också länkar ut i naturen, säger hon.

Politikerna har flera syften med de nya byggplanerna. Ett är självklart att bidra med bostäder i den hårt prövade Stockholmsregionen, ett annat att få loss pengar till andra satsningar. Marken ägs nämligen helt av kommunen eller Tyresö bostäder, och kan om den säljs ge ett välkommet tillskott till kommunkassan.

En tredje fördel i politikernas ögon är att man på det här viset skapar ett område med större underlag för affärer och service och att hyresrätterna blandas upp med bostadsrätter och privatägt.

En snabb rundfrågning bland människor som rör sig på Granängsringen visar dock att det senare inte har något större stöd. Irene Åkerman, till exempel, säger blankt nej till allt utom hyresrätter.

– Om kommunen ska offra sina egna grönområden ska det vara för att bygga hyresrätter. Annars kan det vara, säger hon.

Fakta

Målet – ett levande gaturum

När Bollmora planerades och byggdes ut under 1960- och 70-talen blev området känt som ”den konkava staden”, vilket innebär att man enligt amerikansk förebild byggde lägre hus i centrum och högre hus i utkanterna.

I dag är den idén mer eller mindre begravd och stadsplanerarna pratar i stället om att ”bygga stad”.

Man vill åstadskomma levande, mindre och mer befolkade gaturum.

Genom att via bebyggelse länka olika delar med varandra blir naturen mer tillgänglig.