Granat lämnades in på polisstation

Redan under vapen-amnestins första vecka lämnade flera personer in vapen och ammunition till Söderortspolisen.

I Västberga fick polisen en obehaglig överraskning första inlämningsdagen, då en handgranat överlämnades.

Granaten placerades utanför byggnaden och stationen behövde inte utrymmas.

– Det här var vid halv sex-tiden på eftermiddagen, vi fotade och skickade bilder till tekniska roteln. De bedömde direkt att den var inte var farlig, men vi tog ändå hit en bombgrupp som fick hämta den, berättar kommissarie Lars Eriksson.

Till och med den 31 maj kan den som har ett illegalt vapen hemma lämna in det till polisen utan att straffas för olaga vapeninnehav. I söderort går det att lämna in vapen till polisstationerna i både Farsta, Skärholmen och på huvudkontoret i Västberga.

I mitten av förra veckan hade fyra vapen lämnats in till Skärholmens närpolisstation.

– Det är en pistol, ett luftvapen och två jaktvapen av äldre modell. Vi har också haft två-tre personer som kommit in med ammunition, säger Anders Carlsäter, närpolischef i Skärholmen.

I Farsta har polisen främst tagit emot vapen av äldre modell, sammanlagt åtta stycken.

– Det kommer förmodligen från dödsbon och från folk som passar på att rensa ut sådant som blivit liggande hemma, säger Anders Rissel.

Tidsbegränsad vapenamnesti har genomförts i Sverige två gånger tidigare. År 1993 fick polisen in cirka 17 000 skjutvapen och 15 ton ammunition och 2007 lämnades cirka 13 000 skjutvapen och 14 ton ammunition.

Fakta

Vapenamnesti till den 31 maj

Vapenamnestin gäller mellan den 1 mars och 31 maj.

Syftet med vapenamnestin är att minska antalet olagliga vapen i samhället.

Polisen rekommenderar att det oladdade vapnet skruvas isär och förpackas i en väska eller låda under transporten.

Vapenamnestin omfattar inte explosiva varor eller sprängämnen.

Källa: Polisen