Gränd ska rustas upp och bli ­gågata

Nyheter Ture Nermans gränd, som går upp från Pontonjärgatan, parallellt med Sankt Eriksgatan, ska rustas upp.

I dag räknas gränden som kvartersmark, men nu ska den snyggas till och bli gågata. Ett par av träden, vars rötter har vuxit sig in i husgrunder och stödmurar, kommer att tas ner.

Exploateringskontoret vill belägga gatan och trottoaren med plattor och byta ut en del av kantstenen. De vill även placera ut ett par bänkar längs gränden och anlägga en ny liten plantering.

Planerna är ute på samråd nu och kan, om allt går som det ska, antas till hösten.