Granholmstoppen på väg bli gravplats

järvafältet Granholmstoppen på Järvafältet framstår som platsen för Stockholms tolfte begravningsplats. Fram till oktober ska stadsbyggnadskontoret ta in synpunkter och förslag på det arkitektförslag som Stockholms kyrkogårsförvaltning förordat.

Under vintern 2013 ska stadsbyggnadskontoret i nästa steg ta fram ett förslag till detaljplan som man hoppas antas hösten 2013.