Grannar anmäler slitaget av parken

Barnens lekar har gjort att hålrummet i en gammal ek vuxit oroväckande mycket, enligt Göran Runa, Anna Wahlström och Reine Eserstam som oroar sig för slitaget.
Barnens lekar har gjort att hålrummet i en gammal ek vuxit oroväckande mycket, enligt Göran Runa, Anna Wahlström och Reine Eserstam som oroar sig för slitaget.
Långbro park i Älvsjö används som skolgård av hundratals elever.

Det har lett till slitage och skadegörelse, enligt grannarna.

– Parken klarar inte den här belastningen, säger Anna Wahlström som bor i närheten.

Tre privata grundskolor och en förskola har Långbro park utanför husknuten samtidigt som de saknar egna skolgårdar. Det innebär att över 400 barn i alla åldrar har parken som sin utemiljö.

På skolan Olympens hemsida skriver skolchefen: ” (…) skolan har en av Sveriges finaste skolgårdar i form av Långbro park och alla möjligheter som den skapar”.

– Den här känsliga parken klarar inte det. Vi blir förtvivlade när vi ser hur parken som har ett stort kulturhistoriskt värde tar skada, säger Anna Wahlström.

Hon och andra närboende går runt i parken och suckar över avbrutna grenar och bortnött gräs. Flera av buskarna och träden vittnar om en hårdhänt behandling.

– Jag såg hur barnen hoppade och drog i grenarna på den här syrenen. Men de tre pedagogerna som stod där gjorde ingenting, ­säger Anna Wahlström

Grannen Göran Runa säger att han sett liknande saker flera gånger.

– Men när man säger till personalen så möts man av oförstående, de säger: ”men barnen måste ju få leka”.

Grannarna känner sigfrustrerade att de nyligen polisanmälde skadegörelsen. Det tycker att det är anmärkningsvärt att friskolorna beviljats tillstånd trots att de inte har några skolgårdar.

– Skolornas ägare kan plocka ut vinster samtidigt som allmänna medel måste gå till att reparera skador i parken, säger Göran Runa.

Lokaltidningen Mitt i har ringt runt till rektorerna för Olympen, Metapontum och Gullvivaskolan. De säger att de förstår grannarnas oro för slitage, men håller inte med om att eleverna skulle orsaka mycket skadegörelse. Eleverna uppges ha stränga förhållningsorder om att vara varsamma med parken.

– Om någon skadar något i parken så blir det föräldramöte ­direkt, säger Safia Bari, rektor på Metapontum som har 180 elever.

Hur ofta sker det?

– Vi har haft två incidenter, så det händer inte något dagligen, säger hon.

Rektorerna betonar samtidigt samstämmigt att fastighetsägaren nu påbörjat ett bygge av en skolgård bakom skolan.

– Det blir en rejäl hyreshöjning för oss, men vi vill ju att det ska finnas en skolgård. Så vi får försöka skynda på den, säger Jan Ferm, rektor på Olympen.

Stadsdelsförvaltningen planerar att åtgärda den nötta gräsmattan genom luftning och gödning. Vad det kommer att kosta är ännu oklart, men det handlar om tio­tusentals kronor.