”De som hör av sig vill inte att det byggs”

Grannarna Pirjo Wargdalen och Nils Agdler är bekymrade över nybygget på deras gårdsplan i Kärrtorp.
Grannarna Pirjo Wargdalen och Nils Agdler är bekymrade över nybygget.
Gården som delvis kommer att bebyggas, stora delar av bergknallen sprängas bort och lekplatsen rustas upp. Kärrtorp, Understen, Kärrtorpsvägen 33.
Ungefär där förrådet står ska huset byggas – tallar och berg tas bort.
Här är illustration av det planerade nybygget sett inifrån gården på Kärrtorpsvägen.
Grannarna på båda sidor har i verkligheten fönster åt det nya huset.
DinellJohansson Understen1 Vy från Vikstensvägen_webb.jpg, 2016-11-18 Bildtext: A) Illustration: DinellJohansson
Illustrationen visar det nya huset på gården sett från Vikstensvägen
För Nils Agdler och hans grannar på Kärrtorpsvägen kom det som en chock när hyresvärden Primula ville bygga ett nytt bostadshus på deras gård.
– Vi som bor här möts av en vägg mot kökfönstret – det är bara 17 meter till det nya huset, säger Nils Agdler.

Majoriteten är av de 1200 bostäderna som planeras i Kärrtorp ingår i stora byggprojekt. På Vikstensvägen handlar det tvärtom om ett mindre projekt med 17 hyresrätter, men många grannar har ändå hört av sig med klagomål till staden.

– Ungefär tio grannar har hört av sig. De som hör av sig vill ju inte att det ska byggas. Det är huvudbudskapet, säger Helena Hultgren, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Berg och träd tas bort

Nils Agdler och Pirjo Wargdalen, som bor i samma trapphus på Kärrtorpsvägen, tycker att ett modernt femvåningshus skulle vara helt malplacerat mellan de lägre 1950-talslängorna. Flera tallar måste fällas och bergsknallen sprängas bort, berättar de.

– Tanken med en öppen gård med träd och solljus mitt på dagen försvinner, säger Nils Agdler.

Fram till tisdag den 13 december är förslaget till ny detaljplan för byggområdet kallat Understen 1 ute på samråd. I underlaget står att Primula planerar ett ”lågmält hus som inordnar sig väl med omgivande bebyggelse”. Ett avstånd på 17 meter till nästa hus är inget ovanligt, enligt stadsbyggnadskontoret.

– Några av de viktigaste tallarna kommer att få skydd i detaljplanen för att de ska klara sig under byggnationen och gården är tänkt att rustas upp i samband med byggnationen. Det är fortfarande en ganska stor gård, anser planhandläggare Helena Hultgren.

Grannar är negativa

Primulas projektledare Jonas Petré känner till att flera grannar är negativa. Han framhåller att Stockholm stad uppmuntrar förtätning och att arkitekten ska anpassas bostadshuset till miljön. Även stadsbyggnadskontoret har framfört att byggnadens placering och form ska ”bevara öppenhet mot gården och relationen mellan gata, natur och gård”.

– Vi tycker det är ett bra projekt. Det finns flera fördelar, men ett nytt hus tar alltid en plats. Det finns nya kvalitéer, det nya huset ramar in gården, säger Jonas Petré.

”De tar upp gården och utsikten”

Nils Agdler och Pirjo Wargdalen anser tvärtom att det planerade hyreshuset kommer inkräkta för mycket på gårdsmiljön och att barnens möjlighet att leka på kullen försvinner. De befarar att de boende antingen kommer titta ut på en grå vägg eller drabbas av full insyn i sina lägenheten.

– De tar upp gården, vår utsikt och dessutom våra parkeringsplatser. Det känns som vi som bor här kommer i andra hand, säger Pirjo Wargdalen.

Planhandläggare Helena Hultgren säger att planerade hyreshuset med sina fem våningar är ganska lågt jämfört med mycket av nyproduktionen i Stockholm. Hon kallar huset modest, ett litet men viktigt bidrag för att nå stadens bostadsmål.

– Jag tror det fortfarande kommer att vara en bra boendemiljö för grannarna och solstudier visar att det blir bra på gården, säger Helena Hultgren.