Grannar förlorar strid om SL-depå

Den bostadsrättsförening i Hammarbyhöjden som överklagat en detaljplan ändå upp till regeringen, förlorar även i Högsta förvaltningsdomstolen.

Detaljplanen avser den planerade ombyggnaden av Hammarbydepån dit SL bland annat vill flytta sin grus- och rälshantering. Föreningen, som äger tre fastigheter intill depån, är oroliga för kraftigt ökade trafik- och bullerproblem nattetid och har inte fått några garantier på att SL kommer att genomföra de bullerskyddsåtgärder som krävs.

– Det är märkligt att Högsta förvaltningsdomstolen inte utvecklat sina skäl för att låta regering- ens dom ligga fast. Men vi går vidare och tittar på hur SL agerar, säger Pontus Lundell från bostadsrättsföreningen Härden.