Grannar fortsätter kämpa mot bygget

Det ombyggda huset ska innehålla fyra lägenheter.
Det ombyggda huset ska innehålla fyra lägenheter.
Ett bygge på Runda vägen 12 i Äppelviken har väckt en proteststorm bland grannarna. De tycker inte att ett flerfamiljshus passar in i området.

Men byggherren anser att man lyssnat på kritiken och anpassat bygget.

Först ville byggherren riva 1920-talshuset i korsningen Runda vägen-Väktarstigen och bygga ett nytt flerbostadshus med sex lägenheter. Men ansökan fick avslag med hänvisning till att det inte passade in i stadsbilden. Ritningarna gjordes då om.

Tanken är nu i stället att den gamla trävillan, som redan står på tomten, ska byggas ut och i slutändan innehålla fyra lägenheter på totalt 556 kvadratmeter. Dessutom vill man anlägga en parkeringsplats.

– Vi vill skapa högkvalitativa bostäder i det fantastiska området Äppelviken. Tanken är att det ska se ut som den övriga bebyggelsen, säger Per Burewall vid aktiebolaget RV12LG2.

Utbyggnaden har fått klartecken av stadsbyggnadsnämnden och markarbetena har påbörjats.

– Jag är mest upprörd över att de förstör en vacker skogsbacke, säger grannen Ulla Pettersson.

Hon och ett tiotal andra har överklagat byggplanerna – först till länsstyrelsen som avslog och nu till mark- och miljödomstolen. De tycker att utsikten förstörs och att en så stor byggnad inte passar i Äppelviken. De har även synpunkter på parkeringsplatsen och takkuporna.

Grannarna har begärt att bygget inte ska få påbörjas innan det slutgiltiga beslutet, men fått avslag.

– Sakfrågan är inte avgjord men bygglovet gäller, säger Linn Grundtman, domstolshandläggare på mark- och miljödomstolen.

Nu kommer det att dröja ett antal månader innan slutgiltigt besked. Om bygglovet får avslag kan byggherren tvingas riva eventuella byggen och även tvingas betala en avgift.

– Vi kände att vi kunde påbörja processen eftersom vi har ett så genomarbetat förslag. Dessutom har vi med oss alla remissinstanser, säger Per Burewall.

Planen är att de nya bostäderna ska vara inflyttningsklara i augusti 2016.

Grannarna hoppas på avslag i mark- och miljödomstolen. Om det inte blir så finns det bara en instans kvar att överklaga till, Mark- och miljööverdomstolen.