Grannar fortsätter sin kamp mot flygbullret

Flyget väsnas för mycket. Swedavia isolerar för lite.

Det tycker de Bromma- och Spångabor som nu vänt sig till miljöförvaltningen.

Som en landningsbana i vardagsrummet.

Så beskriver Spångabon Patrik Widlund ljudet från Bromma flygplats. Detta trots att Swedavia som driver flygplatsen varit på plats och bytt ut tre fönster i hans villa.

Patrik Widlund har låtit göra egna mätningar och de visar långt över de tillåtna 30 decibel som flygplatsen enligt en dom i mark- och miljödomstolen måste isolera mot.

Och han är inte ensam.

På miljöförvaltningen hopar sig ärenden som handlar om klagomål och tvister kring Swedavias bullerisoleringsplan. Enligt dem handlar de flesta fall om villaägare som vill ha mer isolering än vad Swedavia hittills har utfört.

Enligt Swedavias kommunikationschef Ulrika Fager kan det mycket väl bullra mer än tillåtna 30 decibel när man gör egna mätningar.

– Vårt uppdrag är att isolera så att det i snitt inte bullrar över det tillåtna värdet sett över ett år. Vi gör avancerade beräkningar på det här som är anpassade efter flygrutter och hur villorna ser ut.

Snitten ska sedan beräknas om varje år. Men att det betyder att fler hus ska isoleras på sikt tror hon inte.

– Snarare tvärtom nu när flygplanen blir allt tystare.

Men att folk hör av sig till miljöförvaltningen tycker hon är bra.

– Vi behöver ju bli kontrollerade av tillsynsmyndigheten, så att det blir rätt, säger Ulrika Fager.

Just nu har miljöförvaltningen ett tiotal ärenden att ta hand om. Enligt avdelningsingenjör Jörgen Bengtsson har de ännu inte lyckats ta något vägledande beslut i tvisterna mellan villaägare och Swedavia:

– I några av fallen har Swedavia gett med sig och gått med på kraven utan att vi behövt göra något.

Isoleringen skulle ha varit klar i april i år. Men Swedavia fick uppskov till nästa sommar. Enligt Jörgen Bengtsson kan tidsplanen spricka igen om man inte löser tvisterna.

Men Ulrika Fager tror inte det blir ett problem.

– Vi har fått en deadline som vi måste hålla den här gången. Det ligger i allas intresse att vi håller den.

Fakta

Hus isoleras för 300 miljoner

Swedavia, som driver Bromma flygplats, har i Mark- och miljödomstolen dömts att isolera över 1 300 fastigheter i Spånga och Bromma.

2010 var budget för projektet 20 miljoner. Nu räknar man med att det ska kosta 300 miljoner eftersom fler villor i efterhand kommit att omfattas av projektet, och för att husen i många fall är minnesmärkta och isoleringen måste specialanpassas.

Källa: Swedavia