Grannar kämpar mot bygge i Åsättra

En investerare vill bygga fem hus i Åsättra på Ljusterö.

Kommunen säger ja, men marken ses som historiskt värdefull. Nu har grannarna överklagat till kammarrätten.

När schweizaren Peter Bollmann köpte mark på Ljusterö 2009 klassades den som utvecklingsmark – ett område där det kan bli aktuellt att bygga nytt.

Men i ett särskilt planprogram för Ljusterö från 2010 anses samma mark ha värdefulla kulturmiljöer att ta hänsyn till och att den därför bör bevaras som den är.

Trots det har Peter Bollmann fått förhandsbesked om bygglov på marken av Österåkers byggnadsnämnd.

– Kommunen har helt struntat i den kulturmiljö som finns här, säger grannen Ingrid Hanberg som har överklagat beslutet hela vägen till kammarrätten.

Ingrid Hanberg menar att man måste bevara området kring Åsättra by som präglas av öppen åkermark. Kommunen har inte tagit hänsyn till att alla hushållen här har egna brunnar och vattentillgången kan bli ett problem på sikt, anser hon.

Men det är just det faktum att det redan finns en by på platsen som gör att ytterligare förtätning känns rimlig anser Peter Bollmann. Han menar att om kommunen vill att fler invånare ska flytta till Ljusterö måste man bygga.

– I stället för att det skall dyka upp hus lite varstans är det bättre att bygga där det redan finns hus, säger han.

Från den förre markägaren hade Ingrid Hanberg fått höra att ingenting skulle byggas på marken på länge. Köpet av marken skulle vara en långsiktig investering från den nye ägarens sida.

– Det är ett stort missförstånd. Men med alla överklaganden som de gör så kommer det nästan att ha gått tio år innan vi kan börja ändå, säger Peter Bollmann.

Enligt Maria Ulvsgärd, bygglovschef på kommunen ritas den här sortens planer med grov pensel.

– Det är mest ett olyckligt sammanträffande att det blivit så att planerna säger olika. Men vi vill inte heller detaljplanera hela Ljusterö, säger hon.

Peter Bollmann berättar att grannarna inte behöver vara oroliga för att de nya husen ska sticka ut.

– Jag är gammaldags av mig. Husen skall målas röda med vita knutar.

Kammarrätten ska komma med ett besked under hösten.

Fakta

Så går det till

Förhandsbesked söks normalt sett när man vill bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område.

Om man vill stycka av en bit mark till en ny fastighet krävs oftast ett positivt förhandsbesked för att få göra det.

Källa: Boverket