Grannar kan slippa betala för nya gator

Utbyggnaden av nya gator och en ny detaljplan i Skårdal skjuts på framtiden.

Orsaken är ett nytt lagförslag som skulle kunna innebära att grannarna slipper betala för de nya ­gatorna.

Grannarna i Skårdal söder om Aspen får vänta på utbyggda gator, kommunalt vatten och avlopp – samt de stora kostnader utbyggnaden skulle ha medfört.

Kommunstyrelsen har bestämt sig för att stoppa arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området.

Anledningen är att regeringen i november kom med ett nytt förslag för hur kommuner ska ta ut avgifter för utbyggnad av gator.

Det nya förslaget kräver noggrann analys tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) enligt Helene Hill, exploateringschef på Botkyrka kommun.

– Vi behöver sitta ner med jurister på SKL för att förstå vad en ny lag skulle kunna få för konsekvenser. Det finns massor av frågetecken i remissen, säger Helene Hill.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om ett 20-tal familjer i Skårdal som kraftigt kritiserat de stora avgifter som kommunen ville ta ut för att bygga ut gatunätet i det gamla fritidshusområdet.

Alla fastighetsägare skulle krävas på 133 000 kronor och de med en tillkommande tomt med byggrätt skulle få betala ytterligare 266 000 kronor.

– Jag kommer att strida ända upp i EU-domstolen, har Skårdalbon Björn Küller tidigare sagt till Lokaltidningen Mitt i.

Grannarna har fått stöd av både Botkyrkapartiet och organisationen Centrum för Rättvisa som i våras bestämde sig för att hjälpa en granne att driva fallet mot kommunen. Nu ser den nya lagen ut att kunna stoppa avgifterna – om förslaget godkänns.

– Det finns ingen allmän acceptans för att en kommun plötsligt kan fakturera en medborgare åtskilliga tusentals kronor för att bygga en ny väg utan att medborgaren har dragit någon påtaglig egen nytta av vägen, säger bostadsminister Stefan Attefall (KD) i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår en taxa liknande den för vatten och avlopp som baseras på kommunens kostnader. Avgifter för nya gator ska bara få tas ut av den som söker ett bygglov som möjliggjorts av de nya gatorna.

Enligt Helene Hill är frågan om gatukostnader enormt viktig för kommunens möjlighet att växa.

– Vilka ska betala, hur ska nya gator finansieras? I värsta fall skulle det kunna hämma utvecklingen, säger hon.

Om nya lagen antas börjar den gälla den 1 januari 2015.

Lokaltidningen Mitt i den 12 april 2011.